Wachttijd intake GGZ bij 45% instellingen boven de norm

Facebooktwitterlinkedinmail

19 mei 2017 – 45% van de GGZ-instellingen heeft minimaal één aanmeldwachttijd hoger dan de treeknorm van vier weken. De gemiddelde wachttijd per locatie laat zien dat het meer dan de helft van de GGZ-instellingslocaties (51%) niet lukt om de aanmeldwachttijd voor de jeugd onder de vier weken te houden. Kinderen en jongeren tot 18 jaar wachten gemiddeld zes weken op een intake, volwassenen wachten gemiddeld vijf weken. Dat concludeert MediQuest na analyse van de in februari 2017 verzamelde GGZ wachttijden.

Het kortst wacht men voor een intake bij de verslavingszorg. Hier heeft 82% van de instellingen een wachttijd van vier weken of minder. Gemiddeld wacht men daar ook het kortst, namelijk drie weken.

Zowel voor de Basis GGZ (BGGZ) als de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) overschrijden de aanmeldwachttijden de norm. Over alle circuits (doelgroepen) genomen wacht men gemiddeld om en nabij vijf weken, voor zowel de BGGZ als de SGGZ.

Behandelwachttijden
De treeknorm voor de wachttijd na de intake tot de daadwerkelijke behandeling is een stuk ruimer, namelijk maximaal tien  weken. Instellingen weten de behandelwachttijd vaak wel onder deze treeknorm te houden. Over het geheel genomen heeft 15,4% van de GGZ-instellingen voor minimaal één doelgroep een behandelwachttijd die deze treeknorm overschrijdt.
Ook voor een behandeling  wacht de jeugd het langst. 15% van de instellingslocaties kent voor deze doelgroep een gemiddelde wachttijd langer dan tien weken. Gemiddeld wachten kinderen en jongeren tot 18 jaar na hun intake ruim 5 weken tot de daadwerkelijke behandeling start. De wachttijden voor verslavingszorg blijven ook voor de behandeling het beste binnen de norm, maar liefst 99% van de instellingslocaties heeft een wachttijd van tien weken of minder.

Aanmeldstop
4% van de instellingslocaties heeft een aanmeldstop. Op deze locaties is er voor een circuit, behandeling, diagnose en/of verzekeraar een aanmeldwachttijd langer dan de treeknorm van vier weken. De instelling neemt daardoor geen nieuwe patiënten aan.

Impact
Ondanks de ruime , door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), gestelde maximale wachttijd van vier weken voor een intakegesprek, wordt deze veelvuldig overschreden. Voor wie geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, is het dus niet vanzelfsprekend dat hij deze ook tijdig ontvangt. Kortere wachttijden kunnen verergering van de klachten en problematiek van een patiënt voorkomen.

Analyse en achtergrond
Voor de verzameling van de wachttijden en de analyse zijn alle Nederlandse GGZ-instellingen geïncludeerd. De verzamelde data zijn afkomstig van de websites van de GGZ-instellingen.

MediQuest verzamelt, in samenwerking met het Capaciteitsorgaan, sinds 2017 per kwartaal de wachttijden van de GGZ, in het kader van de zorgverzekeraarswet.  Vanaf april 2016 zijn naast instellingen die ambulante gespecialiseerde GGZ-zorg aanbieden ook aanbieders van basis-GGZ en gespecialiseerde klinische GGZ verplicht hun wachttijden op de eigen website te publiceren. Indien van toepassing moeten de wachttijden worden uitgesplitst naar diagnose(groepen). De richtlijnen voor registratie en publicatie zijn gedefinieerd door de NZa. MediQuest heeft aanvullend de gepubliceerde wachttijden van het circuit jeugd verzameld. De eerstvolgende verzameling van de wachttijden vindt plaats in mei 2017.

Bron: mediquest.nl

Dit bericht is 3451 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail