Wachtkracht bewijst dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden

Facebooktwitterlinkedinmail

14 mei 2024 – Inwoners van Zwolle met ggz-hulpvraag worden tijdens wachten al geholpen in sociaal domein. De resultaten van een jaar Wachtkracht in de gemeente Zwolle zijn veelbelovend. Dit unieke, domeinoverstijgende initiatief om mensen op de ggz-wachtlijst zo snel mogelijk te laten starten met hun weg naar herstel, wordt door cliënten met een 8,4 gewaardeerd. Wachtkracht bewijst dat het samen beter kan.

Een op de vier mensen op de wachtlijst maakte gebruik van het aanbod voor een verkennend gesprek. Het afgelopen jaar hebben de ervaringsdeskundige professionals met bijna 200 mensen dit gesprek gevoerd. Ruim de helft daarvan hebben ze opties in de sociale basis kunnen aanbieden. In 5% van de gevallen bleek een ggz-traject zelfs niet meer nodig. Wachtkracht laat zien dat domeinoverstijgend werken loont en dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden. De gesprekken van Wachtkracht zijn te vergelijken met het verkennend gesprek dat vanaf 2025 voor elke inwoner in Nederland beschikbaar is. Met het verschil dat de focus van Wachtkracht ligt in oplossingen in het sociaal domein.

Hoe werkt Wachtkracht?
Als mensen op de wachtlijst staan bij een ggz-instelling, worden zij actief gewezen op de mogelijkheid van Wachtkracht. Bij interesse krijgen ze binnen twee weken een verkennend gesprek met een ervaringsdeskundige. Zo kunnen ze hun verhaal kwijt en de ervaringsdeskundige wijst ze de weg naar bijvoorbeeld een passende daginvulling om meer structuur in de dag te krijgen of legt verbindingen in het sociaal domein.

De ervaringen tot nu toe zijn positief én veelbelovend. Zo werd bijvoorbeeld bij 14% van de mensen die een verkennend gesprek voerden de wachttijd verkort. Het bieden van een luisterend oor en het geven van tips en advies zorgt vaak al voor verlichting en het voorkomt verergering of opstapeling van problemen. En soms blijkt een ggz-traject zelfs niet meer nodig.

Quotes betrokken partijen Wachtkracht
Fleur Landsmeer is ervaringsdeskundige bij Wachtkracht en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een gesprek van mens tot mens is: ‘De kracht van Wachtkracht is dat wij mensen kunnen zien voor wie ze zijn op het moment dat ze hulp vragen. Het belangrijkste is dat ze iemand hebben bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen, dus dat ze gehoord en gezien worden. We helpen ze ook met koppelingen maken naar het sociaal domein. Dus het zorgen voor daginvulling, financiële ondersteuning, mogelijk een buddy, dat soort dingen.’

Wethouder Dorrit de Jong van de Gemeente Zwolle reageert enthousiast ‘Ik had alle vertrouwen in Wachtkracht, maar deze resultaten overtreffen de verwachtingen. Dat Wachtkracht in de praktijk écht meerwaarde heeft, is natuurlijk heel mooi. Ik ben blij dat de inwoners van Zwolle hierdoor korter hoeven te wachten en sneller geholpen worden. Wachtkracht geeft ze perspectief als ze in een lastige periode zitten. En dat is juist zo hard nodig. ’

Ook Erik Koekoek, gemeente adviseur van Zilveren Kruis is positief gestemd ‘Het is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen het sociaal domein én zorg. Mooi dat de resultaten laten zien dat het mensen helpt en dat de wachttijd zinvol wordt benut waardoor sommigen zelfs geen ggz zorg meer nodig hebben. Daarmee vermindert de druk bij hulpverleners in de ggz. Het is het bewijs dat het samen kán. En dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden. Precies wat we ook voor ogen hebben binnen het netwerk Samen Gezond IJssel-Vecht. Dit is de regionale netwerkorganisatie waarin we met organisaties uit de zorg, welzijn en overheidsorganisaties samen werken aan houdbare zorg op de lange termijn. ’

Video Wachtkracht
Bekijk de video waarin o.a. ervaringsdeskundige Fleur uitleg geeft over Wachtkracht.

Bron: persbericht

Dit bericht is 648 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail