Doelstellingen ambulantisering langdurige GGZ nog niet in zicht

Facebooktwitterlinkedinmail

Schermafbeelding 2015-12-18 om 08.26.28

18 december 2015 – Mensen met langdurige psychische aandoeningen willen een socialer leven. Velen willen het liefst ‘gewoon’ een opleiding volgen of werken. De ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ moeten daaraan bijdragen. Maar er is nog veel nodig om substantiële vooruitgang te boeken. Dat blijkt uit de eerste meting van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ.

Het rapport is vandaag door minister Schippers aangeboden aan de Tweede Kamer. Al veel langer blijft de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid ver achter bij die van de rest van de bevolking. Anno 2015 geldt dat nog steeds. Verreweg de meesten wonen op zichzelf, maar slechts  twintig procent heeft een betaalde baan. De financiële situatie is vaak slecht. Ruim tachtig procent voelt zich eenzaam. Vooral jongere generaties hebben een grote behoefte aan meer en bevredigender sociale contacten, werk en een ‘normaal leven’.

Ambulante opbouw

De ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ moeten bijdragen aan een betere  kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De monitor laat zien dat het aantal plaatsen in psychiatrische klinieken  tussen 2012 en 2014 met circa tien procent is gedaald. Ook vindt er een voorzichtige intensivering van de ambulante ondersteuning plaats. Maar de vraag is of dat voldoende is om aan de wensen van mensen met een psychische kwetsbaarheid tegemoet te komen. Vooral bij crises is er intensieve zorg. Maar structurele hulp bij de psychische problemen en ondersteuning op het gebied van werk of opleiding blijven nog achter. Ook spelen stereotypering en negatieve beeldvorming in de samenleving mensen met ernstige psychische aandoeningen parten. Velen voelen zich buitengesloten vanwege hun psychische kwetsbaarheid.

Regionale speelveld complex

In een aantal regio’s werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders inmiddels samen om betere ondersteuning te bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen en worden gezamenlijk pilots ontwikkeld. Maar in veel regio’s blijft deze samenwerking nog uit. Door de opeenvolgende hervormingen van  het zorgstelsel is het regionale speelveld zeer complex geworden en zijn de risico’s van afwenteling en versnippering van de zorg reëel.

In de monitor wordt gepleit voor een duidelijker regionale regie, een betere toegang tot geschikte en betaalbare woningen en tot de arbeidsmarkt en het tegengaan van stigmatisering. Ook wordt voorgesteld om, parallel aan de afbouwdoelen voor de intramurale zorg, tot een gezamenlijk, richtinggevend kader te komen voor de ambulante opbouw.

Download hier de landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ.(pdf)

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 2578 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail