Vincent van Gogh ontvangt Vernet Health Award vanwege laag ziekteverzuim

Facebooktwitterlinkedinmail

17 april 2023 – Vandaag ontving Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid een award in het kader van de Vernet Health Ranking. Deze ranking laat zien hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim. Vernet benoemt in vier branches, de drie best presterende organisaties. In de geestelijke gezondheidszorg is Vincent van Gogh één van de winnaars, met een mooie 9 als beoordeling.

Directeur Sander Wigchert over de award: “Uiteraard zijn we ontzettend trots op deze erkenning, dit is een bevestiging dat we met de juiste dingen aan de slag zijn. Bovenal zie ik het als een compliment aan onze medewerkers. Gelukkige en gezonde medewerkers zijn voor ons een groot goed. Daarom is er volop aandacht voor de thema’s medewerkersgeluk en vitaliteit. Het werk staat namelijk niet los van thuis en thuis niet los van het werk, want de sores die je thuis hebt, neem je ook mee naar je werk en vice versa.”

Van verzuimbegeleider naar gezondheidsconsulent
Aan ziekteverzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van medewerkers hecht Vincent van Gogh veel belang. Suzanne van Donselaar van team Mens & Organisatie vertelt: “De visie op vitaliteit en verzuim binnen VIGO/Vincent van Gogh is gericht op preventie van verzuim door het bevorderen van de gezondheid. Aan wet- en regelgeving voldoen we uiteraard, maar we willen méér doen en voor álle medewerkers. Daarom werken wij met ons team aan welzijn & gezondheid aan dit thema, vanuit de gedachte dat ‘alles wat je aandacht geeft groeit’. Een concreet voorbeeld daarvan is de wijziging van de functienaam verzuimbegeleider in gezondheidsconsulent.”

Aandacht voor medewerkersgeluk
Het team speelt in op trends die zij zien op het gebied van verzuim. Bijvoorbeeld de overgang, rouw & verlies of mantelzorg. Daarin wordt actief gezocht naar partners, die met ons meedenken. Medewerkersgeluk is daar een goed voorbeeld van. Sander Wigchert: “Samen met EHERO (onderdeel Erasmus Universiteit) onderzoeken en leren we hoe we de codes van geluk kunnen kraken. Welke interventies hebben nu echt invloed op het ervaren van meer (werk)geluk? Teams zijn dit zelf aan het onderzoeken, omdat zij het beste weten wat ze nodig hebben.”

Positieve gezondheid
Bedrijfsarts Joost Timp vult aan: “Vitaliteit is voor Vincent van Gogh erg belangrijk. In gesprekken met medewerkers gebruik ik daarom vaak het wiel van de Positieve Gezondheid. Ik kom natuurlijk bij diverse organisaties. Nergens zie ik zoveel aandacht voor preventie en het bevorderen van de gezondheid. Corona is daarvan een goed voorbeeld. Met een actieve vaccinatiecampagne, een eigen teststraat en goede bereikbaarheid voor vragen, zijn medewerkers hierin goed begeleid; ook nu nog.”

Naast een goede organisatie rondom Covid, is Vincent van Gogh tijdens deze periode gestart met ‘Good Vibes’. Een verbindend digitaal en waar het kon fysiek programma voor medewerkers en teams. De achterliggende gedachte: samen dingen doen die het leven leuk maken, zorgt voor verbinding. Dansen, lachen, zingen, tot jezelf komen, sporten, iets met elkaar creëren.

Over de Vernet Health Ranking
Elk jaar ontvangen de drie best presterende organisaties uit verschillende gezondheidszorgbranches (ggz, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) een onderscheiding in de vorm van de Vernet Health Ranking award. De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimkosten per medewerker. De metingen worden uitgevoerd per leeftijdsklasse, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw binnen de organisatie. Voor de eindscore wordt ook de stijging c.q. daling van de cijfers ten opzichte van het jaar daarvoor meegenomen.

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid; een organisatie die al meer dan 100 jaar weet mee te bewegen met wat de maatschappij in het hier en nu nodig heeft als het gaat om geestelijke gezondheid. Een organisatie die streeft naar een samenleving die gewoon doet over psychiatrie en waarin mensen de mentale veerkracht hebben om van waarde te blijven voor zichzelf en anderen. Met als vergezicht een ggz die bijdraagt aan sneller herstel, met een grotere rol voor de alledaagse sociale omgeving daarin. Vincent van Gogh is onderdeel van VIGO.

Bron: persbericht

Dit bericht is 799 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail