Vaker depressie bij mensen met autisme in combinatie met een hoog IQ

Facebooktwitterlinkedinmail

6 augustus 2018 – Bijna de helft van de volwassenen met autisme zal in hun leven een klinische depressie ervaren, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in de Journal of Abnormal Child Psychology. De onderzoekers concluderen dat depressie het meest voorkomt bij personen met autisme die een bovengemiddelde intelligentie hebben. 

Een depressie kan verwoestende gevolgen hebben voor mensen met autisme, waaronder verlies van eerder geleerde vaardigheden, grotere problemen bij het uitvoeren van alledaagse taken en in het slechtste geval zelfdodin. Mensen met autisme moeten regelmatig worden gescreend op depressie, zodat ze snel de juiste behandeling krijgen.

Autisme is een aandoening die problemen met sociale interacties en beperkte repetitieve patronen van gedrag met zich meebrengt. Autisme verhoogt ook het risico op ernstige psychische aandoeningen. Tot nu toe wisten onderzoekers en behandelaren niet hoeveel personen met autisme door depressie werden getroffen.

Het onderzoek, die een systematische review van bijna 8000 onderzoeksartikelen inhield, toont nu duidelijk bewijs dat depressie veel voorkomt bij zowel kinderen als volwassenen met autisme. Het onthult ook dat depressie vaker voorkomt bij personen met autisme die een hogere intelligentie hebben.

Symptomen van depressie en autisme

Klinische depressie wordt gedefinieerd in het diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen door een langdurig patroon van negatieve gemoedstoestanden.

Bijkomende symptomen omvatten verlies van interesse in activiteiten, fysiologische veranderingen (bijvoorbeeld slaap, eetlust of energieverstoring), cognitieve veranderingen (bijvoorbeeld gevoelens van waardeloosheid, problemen met aandacht) en suïcidale gedachten of acties.

Depressie bij autisme wordt bepaald door dezelfde criteria, maar het kan moeilijker zijn om de symptomen te herkennen. Personen met autisme hebben vaak moeite om hun gevoelens te uiten en te communiceren.  Behandelaren moeten mogelijk een beroep doen op waargenomen gedragsveranderingen of meldingen van anderen die dicht bij het individu staan ​​om een ​​diagnose te stellen.

Behandelaren moeten ook bijzonder voorzichtig zijn dat ze de symptomen van depressie niet verwarren met de symptomen van autisme. Mensen met autisme en depressieve mensen hebben bijvoorbeeld moeite met sociale relaties.

Het belangrijkste verschil tussen deze groepen is waarom ze deze problemen ervaren. Mensen met autisme missen vaak de sociale vaardigheden die nodig zijn om met anderen om te gaan. Daarentegen trekken mensen met een depressie zich vaak terug van anderen omdat ze het vermogen verliezen om plezier te beleven aan hun sociale contacten.

Hoger IQ, hogere percentages van depressie

De onderzoekers concluderen dat depressie het meest voorkomt bij personen met autisme die bovengemiddelde intelligentie hebben. Deze bevinding staat in contrast met de algemene bevolking, waarbij depressie juist vaker voorkomt bij mensen met  lagere intelligentie.

Hoewel deze studie niet onderzocht waarom hogere intelligentie geassocieerd was met hogere depressieve waarden bij autisme, zijn er wel mogelijke verklaringen.

Aan de ene kant kan het zijn dat personen met autisme met een bovengemiddelde intelligentie zich meer bewust zijn van de sociale problemen die gepaard gaan met hun diagnose autisme  en dit bewustzijn leidt tot hogere depressies.

Aan de andere kant kan het zijn dat personen met een intelligentie onder het gemiddelde moeite hebben om hun symptomen over te brengen, waardoor het moeilijk wordt om een ​​diagnose van depressie in deze subgroep te stellen.

.Depressie komt in ieder geval meer voor bij mensen met autisme dan tot nu toe werd aangenomen.  Dit belangrijke onderzoek zal hopelijk artsen ertoe aanzetten om een ​​beoordeling van depressie op te nemen in hun dagelijkse klinische praktijk met mensen met autisme. Deze beoordeling zal ervoor zorgen dat mensen met autisme een passende behandeling krijgen.

By Chloe C. Hudson, PhD Student, Queen’s University, Ontario and Kate Harkness, Professor of Psychology and Psychiatry and Director of the Mood Research Laboratory, Queen’s University, Ontario

This article was originally published on The Conversation. Read the original article.

 

 

Dit bericht is 178753 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail