11 november 2015 – Gisteren stemde de Tweede Kamer voor de motie van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Dik-Faber (ChristenUnie). In deze motie vroeg de Kamer om meer zeggenschap voor cliënten, patiënten en verzekerden in de nieuwe zorgwet van minister Schippers. Deze wet, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, is verouderd en biedt niet de juiste voorwaarden voor sterke…

10 november 2015 – Op 31 oktober sloot de petitie om financiering en ondersteuning van cliëntenraden vast te leggen in de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Er zijn ruim 500 ondertekenaars van de petitie binnen gekomen. Dit is een sterk signaal vanuit cliënten(raden) en ondersteuners om de ondersteuning aan cliëntenraden nu eindelijk goed te…