24 april 2019  – Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden, die de administratieve lasten van professionals substantieel vermindert. Daarover heeft de taskforce gepast gebruik in de GGZ een advies uitgebracht. In de huidige praktijk wordt onnodig veel geregistreerd, soms door onduidelijkheid over de…

7 juni 2016 – Op 31 mei vond de startbijeenkomst plaats van Herstel en Participatie van de Taskforce EPA Amsterdam. EPA staat voor ernstige psychiatrische aandoening. In Amsterdam betreft dit ongeveer 9.000 mensen. Cliëntenbelang Amsterdam is één van de deelnemende partijen aan de Taskforce. ‘Herstel en participatie zijn kernbegrippen voor een samenleving, waarin ook mensen met…