Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

18 januari 2024 –  In vergelijking met vele andere landen heeft Nederland een toegankelijk en gelijk zorgsysteem. Iedereen is verzekerd, iedereen heeft toegang tot een breed scala aan zorgdiensten/producten/professionals, en dit tegen relatief lage eigen betalingen. Wij onderzochten in welke mate mentale gezondheidsuitkomsten en behandeltijd binnen de Nederlandse specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) verschillen tussen inkomensgroepen….

huisarts, pot-ggz, specialistische ggz, huisartsenpraktijk, integraal zorgakkoord, huisartsenzorg, signalenkaart, tuchtcollege, somatische screening, samen beslissen, POH-GGZ, acceptatieplicht, stigma, verwijzingen, POH-GGZ

29 maart 2023 – Ruim een half miljoen volwassenen maakt jaarlijks gebruik van de specialistische ggz. Wanneer de cliënt en behandelaar het wenselijk vinden om met de behandeling te stoppen, wordt de cliënt uitgeschreven. De huisarts wordt dan weer het eerste aanspreekpunt. Deze verandering verloopt niet altijd even soepel. Uit onderzoek en signalen uit de…

specialistische ggz-zorg, gesloten, slot,

15 januari 2023 – GGZ-instellingen hebben vorig jaar 20 van de 70 klinische behandelplekken voor volwassenen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek gesloten. Dat blijkt uit een inventarisatie die de behandelaren  van verschillende  aanbieders van specialistische ggz-zorg zelf hebben gemaakt. De belangrijkste reden om deze bedden te sluiten zou zijn omdat deze zorg niet rendabel zou zijn.  De  Nederlandse…

15 december 2017 – Bij mensen die in de specialistische geestelijke gezondheidszorg behandeld worden, spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd, zo meldt NU.nl. In 2014 werden bij meer dan de helft van de mensen twee of meer diagnoses geregistreerd die van invloed waren op de behandeling, aldus het CBS. In 2014 waren ongeveer 800.000 mensen boven de…

11 augustus 2016 – Het Nemesis onderzoek concludeerde dat 40% van de patiënten in de ambulante ggz in de voorgaande 12 maanden geen psychische aandoening had. Dit was de aanleiding voor dit nieuwe onderzoek, zo meldt het Tijdschrift voor Psychiatrie.  Een dsm-iv-classificatie van de klachten van een patiënt is een voorwaarde voor het starten van verzekerde ggz….

14 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de oplossingen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevonden heeft voor de knelpunten van de bekostiging van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan doven en de afwezigheidsdagen. Geachte voorzitter, Met deze brief wil ik u informeren over de oplossingen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)…

  16 januari 2016 – Tussen 2011 en 2013 hebben ruim 100.000 patiënten minder gebruik gemaakt van de specialistische ggz. Dit blijkt uit het Sectorrapport ggz 2013 dat door GGZ Nederland is uitgebracht. De afname van een ruime 800.000 naar 700.000 kan verklaard worden door het beleid om meer ambulant en minder klinisch te behandelen, korter en…