GGZ Nederland reactie op blog : GGZ-sector niet ziek, maar het roer moet om

Facebooktwitterlinkedinmail

intramurale ggz

19 augustus 2016 – In een blog op Skipr stelt Dominique Nijsen, hoofd HRM bij Virenze Riagg, dat de ggz-sector ziek is. Hij gaat onder meer in op de gestegen werkdruk van werknemers in de ggz. Hoewel ook GGZ Nederland de signalen herkent die in het blog beschreven worden, is het goed om de cijfers iets te nuanceren.

Bij het laatste onderzoek naar werkbeleving vanuit het programma AZW bleek inderdaad dat verreweg de meeste medewerkers (75%) aangaven dat de werkdruk is toegenomen. De ervaren werkdruk scoorde 2,7 op een schaal van 1 tot 5. Toch stelt 68% van de medewerkers in de ggz dat ze zeer tevreden zijn over hun werk. Niet voor niets scoort de ggz al jaren als de beste werkgever in het onderzoek naar favoriete werkgevers. Dat is toch iets anders dan dat bij 70% van de werknemers het stoom uit de oren komt.

Herordening van de ggz, met de vorming van de basis-ggz en de specialistische ggz, drie jaar geleden en de hervorming van de zorg met grote decentralisaties, bijna anderhalf jaar geleden, vragen veel aanpassingsvermogen van ggz-organisaties. Ook beddenreductie en ambulantisering vraagt om een andere manier van het organiseren van zorg en een andere manier van werken door medewerkers. Op de nieuwe situatie is door organisaties op verschillende manieren voorbereid.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid als uitgangspunt 

De ggz is een unieke sector. De ggz wordt gefinancierd uit vijf verschillende stelsels (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet en V&J). Dat maakt controle over de jaarrekeningen complex voor accountants. Maakt het die controles onzinnig? Nee, we hebben als ggz een verantwoordelijkheid te laten zien hoe het geld dat we uitgeven, besteden. Toch zien wij ook graag dat dergelijke controles anders georganiseerd worden. Het uitgangspunt zou vertrouwen en verantwoordelijkheid moeten zijn. En om dat te bereiken maken we als GGZ Nederland namens onze leden afspraken met accountants, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de inspectie. Om zo te komen tot verbeteringen.

Dit geldt ook voor de lastendruk in het sociale domein. Is het zinnig dat alle 390 gemeenten eigen regels hanteren voor controle en verantwoording over geleverde zorg? Nee. En gelukkig vindt ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat niet. Daarom heeft GGZ Nederland, samen met andere zorgbranches en de VNG standaarden bepaald. En roept de staatssecretaris van VWS gemeenten op om deze standaarden toe te passen.

Kracht van de GGZ 

De kracht van de ggz zit in de meerwaarde die onze professionals kunnen bieden voor een betere geestelijke gezondheid. Goed voor mensen en onmisbaar voor de maatschappij. De kracht van de ggz zit in samenwerking met anderen, in het delen van expertise en beschikbaarheid, bijdragen aan een gezonde, productieve en veilige samenleving. Dit besef bestaat ook bij anderen buiten de ggz. Het is niet voor niets dat GGZ Nederland namens haar leden samenwerkt met patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, inspecties, toezichthouders, ministeries en andere branches in zorg en welzijn aan verbeteringen van de zorg en het tegengaan van administratieve lasten. Alles wat niet bijdraagt aan patiëntenzorg of bijdraagt aan doelmatige zorg moet geschrapt worden, dan wel voorkomen. En daarbij moeten we ook kijken naar wat zorgaanbieders zelf kunnen doen om administratieve lasten te verminderen, zodat er meer tijd voor zorg overblijft. Hieraan werken GGZ Nederland en haar leden.

Problemen te over, maar ziek? Nee! Het roer moet zeker om in de ggz. Het is daarbij beter te werken aan oplossingen dan jezelf ziek verklaren.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2894 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail