LVB, gezondheidsmonitor jeugd, open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

31 oktober 2019  – De psychische gezondheid van jongeren is afgelopen tien jaar achteruitgegaan. Dat stelt het RIVM, naar aanleiding van onderzoek van het CBS. In 2018 is het aandeel jongeren met psychische klachten in tien jaar met 7 tot 8 procent gestegen. Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt ook dat in deze generatie ongeveer…

4 april 2018 – Het aantal politiemeldingen van incidenten met personen met verward gedrag steeg de afgelopen jaren explosief. Wat moet er anders? Maandagavond 2 april bij Pauw praten we erover met mensen die het van dichtbij meemaken. Burenoverlast, brandstichting of agressie. Het aantal politiemeldingen van incidenten met verwarde personen steeg het afgelopen jaar tot…