partnergeweld, huiselijk geweld, mishandeling

3 januari 2024-  De beleidsopvatting over het aanpakken van partnergeweld stelt dat het bevorderen van economische zelfstandigheid de beste bescherming biedt tegen partnergeweld. ‘Dit is een onjuiste én gevaarlijke aanname’, stelt Suzanne Bouma, die in december 2023 promoveerde met het proefschrift ‘Werk als oplossing? Narratieven over de waarde van werk ter preventie van en herstel…

partnergeweld, Orange the World

26 november 2022 – Gisteren startte Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Ook jij, als omstander, als buurvrouw, als werkgever of als vriend, kan het verschil maken bij partnergeweld.  Verhalen van partnergeweld zijn niet zeldzaam. Het zijn de…

partnergeweld, agressieprobleem, huiselijk geweld, partnergeweld, relatie

1 juli 2020 – Nannet Buitelaar, psychiater bij de Waag Utrecht, promoveert op de relatie tussen ADHD en partnergeweld aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De werktitel van haar proefschrift is ‘Impact of Treatment of ADHD on Partner violence’, voor het gemak afgekort tot ITAP. ‘Mijn belangrijkste bevinding is dat het partnergeweld afneemt wanneer plegers van…

9 maart 2018 –  Eén op de 3 vrouwen in Nederland is ooit slachtoffer van een vorm van partnergeweld. Deze vrouwelijke slachtoffers hebben een hoger risico op depressie, angststoornissen en andere psychische en (onverklaarde) lichamelijke klachten. Samen met ervaringsdeskundigen werkt Sabine Oertelt-Prigione momenteel aan een online interventie, de app SAFE, die ervoor moet zorgen de…