Orange the World: maak het verschil bij partnergeweld 

Facebooktwitterlinkedinmail

26 november 2022 – Gisteren startte Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Ook jij, als omstander, als buurvrouw, als werkgever of als vriend, kan het verschil maken bij partnergeweld. 

Verhalen van partnergeweld zijn niet zeldzaam. Het zijn de verhalen van 2,6% van de vrouwen. Het zijn de verhalen van vrouwen die jij misschien kent.

Als ik met onbekenden praat en hen vertel dat ik al jaren werkzaam ben op het gebied van huiselijk geweld, dan krijg ik altijd de reactie ‘zo, heftig …’. En dat klopt. Huiselijk geweld is een ernstig en complex maatschappelijk probleem. Zo zijn er in het eerste halfjaar van 2021 24 vrouwen en 4 mannen om het leven gebracht door hun (ex-)partner. Maar (ex-) partnergeweld is meer dan alleen maar (dodelijk) fysiek geweld. Het komt voor op heel veel verschillende manieren. Het is belangrijk om te weten op welke manieren (ex-)partnergeweld tot uiting komt. Pas als je weet wat je moet zien, zal je de verschillende uitingsvormen herkennen.

Orange the World
Van 25 november tot 10 december vraagt de wereldwijde campagne Orange the World aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook Movisie doet mee. In artikelen, blogs en podcasts delen we onze kennis over de preventie en aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes. Meer weten? Lees dan hier verder.

Wat zeg je tegen de buurvrouw als je een ernstige ruzie door de muren heen hebt gehoord?

(Ex-)partnergeweld varieert van psychisch geweld tot fysiek- en seksueel geweld. We zien dat beide partners elkaar vernederen, uitschelden en belachelijk maken. Maar we zien ook dat één partner de ander isoleert, lichamelijk pijn doet en psychisch kwetst. Soms is dat maar één keer per jaar, soms is dat dagelijks. Huiselijk geweld is licht grensoverschrijdend, maar ook ernstig grensoverschrijdend. Het verschilt in elke situatie in ernst, aard, frequentie en duur. 

Ook de leefsituatie is divers. Er kan sprake zijn van stress door werkloosheid of verslaving. Er kan sprake zijn van opvoedstress of ernstige psychische problemen. Maar (ex-)partnergeweld ontstaat soms ook uit extreme jaloezie, controle, dwang, genderopvattingen of een machtsverschil. Partnergeweld speelt zich af in het verborgene achter de voordeur. Het is altijd omgeven met veel schuld- en schaamtegevoelens.

Veel partners voelen zich onrechtvaardig behandeld, missen respect, voelen zich verwaarloosd of vinden dat zij machtig of onmachtig zijn in de relatie. Het patroon in relaties is dat, na de eerste verliefdheid, fricties en barsten ontstaan. Teleurstellingen stapelen zich op en er ontstaan uitbarstingen met verwijten. En deze verwijten groeien uit tot steeds ernstigere incidenten. Maar na de incidenten volgen er ook verzoeningen. En beloftes om het anders en beter te doen. Er is hoop en de verwachting dat het goed kan komen. Er zijn mooie herinneringen en liefdevolle momenten.

Naar de buitenwereld wordt het grensoverschrijdende gedrag verborgen gehouden. Maar toch vangen mensen om hen heen allerlei signalen op. ‘Het voelt niet helemaal goed’, zeggen ze dan. Als omgeving merk je bijvoorbeeld dat partners elkaar niet aankijken, er een vreemde spanning in de lucht hangt of dat zij hem wel heel snel gelijk geeft en de relatie ongelijkwaardig lijkt te zijn. Omstanders weten vaak niet wat ze kunnen doen. Dat heeft verschillende oorzaken. Soms herkennen zij een situatie niet als grensoverschrijdend, soms zijn ze bang om in te grijpen of weten zij niet hoe ze precies moeten handelen. Wat zeg je tegen een buurvrouw als er een ernstige ruzie heeft plaatsgevonden die je door de muren heen hebt gehoord?

Huiselijk geweld lijkt verborgen en onbesproken. Maar toch weet iedereen dat er iets aan de hand is. Praat daarom met elkaar. Maak je zorgen bespreekbaar. Vraag of er iets is. En of je kan helpen. Want daar begint de verandering.

Bron: movisie

Dit bericht is 1180 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail