21 september 2017 – MIND zet de meest relevante zaken uit de Miljoenennota 2018 die afgelopen dinsdag op Prinsjesdag werd gepresenteerd op een rij;. Wachttijden ggz Voor de ggz zijn afspraken gemaakt om de wachttijden binnen een jaar terug te dringen tot de afgesproken termijnen (Treeknormen). Dit gebeurt door een betere verdeling van de bestaande behandelcapaciteit,…