MHFA, Mental Health First Aid

27 juni 2020 – Wijkbewoners die een cursus ‘Mental Health First Aid’ (MHFA) hebben gevolgd, hebben meer begrip voor mensen met psychische problemen en zijn zich bewuster van hun eigen (voor)oordelen. Dat is belangrijk om het stigma rond psychische problemen te verminderen. Mental Health First Aid (MHFA) is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen ompsychische…

11 oktober 2017 – Psychische klachten zoals paniek, angst, depressies of psychoses in de omgeving komen veel voor en je kunt er elke dag mee te maken krijgen. Belangrijk is dan om te weten wat je kunt doen. Helaas worden psychische problemen niet altijd herkend, ontbreekt bij veel mensen de benodigde kennis en is de drempel…