2 mei 2017 – Er komt in Limburg een speciaal project om eenzaamheid, depressie en zelfdoding onder jongeren terug te dringen. Doel is meer aandacht voor ‘zin­geving’ in het drukke, jachtige bestaan van jongeren en hen laten beseffen dat het leven uit meer bestaat dan het ‘najagen van materieel bezit’, aldus de initiatiefnemers. Roermond Het project…

23 juni 2016 – Limburg wordt proefregio in de aanpak van overlast veroorzaakt door verwarde mensen. De Limburgse gemeenten gaan samen met onder meer zorginstellingen, GGD, Leger des Heils en de politie plannen maken om het aantal incidenten terug te dringen. Wie zijn verwarde personen? Een verward persoon is niet altijd als zodanig te herkennen….