GGZ vast in de top drie klachten over de gezondheidszorg

Facebooktwitterlinkedinmail

27 mei 2018 – Vorige week verscheen het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017. In totaal ontving het LMZ bijna 7000 klachten. Het aantal klachten neemt elk jaar langzaam toe. Zoals elk jaar gaan de meeste klachten over de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verpeeghuiszorg.

Samen bijdragen aan zorg op maat
2017 was het eerste, volledige jaar waarin het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) een onderdeel was van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Het Klachtbeeld 2017 staat in het teken van deze samenwerking. Nu het Landelijk Meldpunt Zorg en de inspectie één organisatie zijn, kan 2018 in het teken staan van een nog betere samenwerking. Dit is nu al merkbaar; de klachten die het LMZ dagelijks verzamelt, worden namelijk steeds beter geïntegreerd in het toezicht van de inspectie. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen:

“Elk mens is uniek en mag zorg of hulpverlening op maat verwachten. Daar wil de inspectie, met het Landelijk Meldpunt Zorg voorop, aan bijdragen.” 

Meeste klachten over ziekenhuiszorg

Het LMZ ontving in 2017 bijna 7000 klachten. Het aantal ontvangen klachten neemt elk jaar toe. De meeste klachten gaan over het professioneel handelen door een zorgverlener. Ruim de helft van alle klachten gaat over ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuiszorg. Sinds de oprichting van het LMZ in 2014 is deze top drie constant.

Onderzoek naar klachten

In 2017 heeft het LMZ 1.079 klachten ter beoordeling doorgestuurd. De inspectie beoordeelde bij iets meer dan de helft (57 procent) van de voorgelegde gevallen nader onderzoek nodig was.

Eerste aanspreekpunt

Het LMZ is het eerste aanspreekpunt voor burgers binnen de inspectie. Dit is de vierde en laatste keer dat het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg zelfstandig verschijnt. Vanaf 2018 presenteert de inspectie een gezamenlijk Jaarbeeld, dat nog meer ingaat op de beleving van mensen die zorg krijgen. Inpecteur-generaal Ronnie van Diemen:

“Wij maken allemaal gebruik van zorg. U weet als geen ander hoe de zorg of hulpverlening wordt beleefd.”

Documenten

Bron: landelijkmeldpuntzorg.nl

Dit bericht is 3396 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail