herstel dichtbij

13 oktober 2023 –  Op 5 oktober was er voor deelnemers aan het programma Herstel Dichtbij in Driebergen een kennisdag georganiseerd (de tweede dit jaar), een mooi moment om elkaar weer te treffen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De ochtend ging van start met een presentatie over financiering van zelfregie- en…

herstel dichtbij

21 maart 2022 – Op de eerste kennisdag van het programma ‘Herstel Dichtbij / Samen voor mentale gezondheid’ hebben de kandidaten van de 30 deelnemende zelfregie- en herstelinitiatieven ‘live’ kennis met elkaar gemaakt. Naast kennismaking stond ook een eerste inhoudelijke uitwisseling centraal, onder het motto #durftevragen. In het programma Herstel Dichtbij gaat het om het versterken…

herstel dichtbij ,

15 december 2021 – Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwilligers en ervaringsdeskundige een belangrijke rol. Het is een gezamenlijk programma van het Oranje Fonds en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. We…