13 september 2019 – Op 6 december organiseert  Bohn Stafleu van Loghum het Congres Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren in Antropia te  Driebergen. De grote prestatiedruk. De sterk individualistische samenleving. De overdaad aan mogelijkheden. En de steeds beperktere frustratietolerantie: bij steeds meer kinderen en jongeren leiden deze tendensen tot externaliserend probleemgedrag. Denk aan overdreven stoer…

24 juni 2016 – Jongens op de basisschool hebben niet alleen vaker last van gedragsproblemen, maar lijden er ook meer onder dan meisjes met precies dezelfde problemen. Dat zegt socioolog Jayanti Owens van de Brown Universiteit in de Verenigde Staten, die onderzoek naar dit onderwerp deed. Volgens Owens kan dit verschil deels verklaard worden door opvattingen bij leraren…