13 juli 2016 – Achter signalen over verwarde personen gaat een diffuse werkelijkheid schuil. Die signalen vragen om aandacht voor een reeks van maatschappelijke risicofactoren voor escalatie van psychosociale problematiek en voor een aantal knelpunten in de zorg voor mensen met meervoudige pro…