21 mei 2020 – Nu de reguliere zorg weer wordt opgestart is het belangrijk dat dit ook veilig gebeurt. Om hierbij te ondersteunen heeft Embloom een Corona Checklist ontwikkeld, op basis van de RIVM-richtlijnen. Er is een versie voor patiënten en één voor medewerkers binnen een zorginstelling. Wij houden de website van het RIVM continu…

10 augustus 2016 – Hoe betrek je cliënten- en familieorganisaties bij lokaal beleid ‘mensen met verward gedrag’? Het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ) ontwikkelde een checklist voor gemeenten. Momenteel werken gemeenten aan het maken van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het ‘Landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen’ beveelt gemeenten aan dit samen te doen met…