7  juni 2018 –  In de Nederlandse hulpverlening worden ervaringsdeskundigen steeds vaker ingezet. In de psychiatrie, de zorg en het welzijnswerk. Een ex-dakloze, een ex-verslaafde of een ex-gedetineerde. Vanavond in Brandpunt+: De opmars van de ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen kunnen kijken vanuit hun ervaring, die de professional vaak ontbeert, naar bepaalde problematiek en vormen een belangrijke kennisbron. Opleidingen…