13 juli 2023 –  Marlieke de Jonge, stafmedewerker Empowerment bij Lentis heeft een boekje geschreven met tips en ervaringen van en voor mensen die leven met psychosegevoeligheid. Hiervoor verzamelde zij 100% ervaringskennis. Zij schrijft over psychosegevoeligheid: “Psychosegevoeligheid is iets anders dan het meemaken van een (eenmalige) psychose-episode. Kort samengevat is het leven met een brein…

hervormingsagenda jeugd, herstellen, vrouwen, antipsychotica , meisjes,, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdhulp, jeugd, jeugdzorg motiverende gesprekstechnieken,

7 november 2022 – Nederlandse apothekers verstrekten in 2021 aan 13.000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar minstens één keer een antipsychoticum. Hoewel dit een afname is ten opzichte van enkele jaren geleden, nam het gebruik van antipsychotica alleen onder jongens af terwijl het onder meisjes toenam. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische…

rijbewijskeuring, antipsychotica, extra rijbewijskeuring , CBR, rijangst,

3 oktober 2022 – Per 1 oktober zijn er van 23 medicijnen aangepaste informatieteksten beschikbaar op rijveiligmetmedicijnen.nl. waaronder veel antipsychotica.  Het IVM werkt hierin samen met het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP, die de informatieteksten ontwikkelt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om 21 antipsychotica: amisulpride (Aktiprol), aripiprazol (Abilify),…

antipsychotica, antidepressiva, antipsychoticum, zorg, medicijnen, zorgverzekeraar

30 maart 2022 – Onderzoekers van Erasmus MC vonden geen duidelijke vermindering in het gebruik van antipsychotica of behandelingsduur sinds de invoering van de Jeugdwet. Dit publiceerden de onderzoekers onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het antipsychoticagebruik…

zypadhera, clobazam, afbouwen, Psychofarmaca ,benzodiazepinen, antidepressiva, psychofarmaca, antipsychotica, medicatieoverdracht, benzodiazepines, therapietrouw, antidepressiva , vergoeding van afbouwmedicatie , antipsychotica, afbouwmedicatie, medicatie, medicijnen, vakantie, dexamfetamine, antipsychotica, afbouwpoli, psychofarmaca, afbouw, antidepressiva

27 januari 2022 – Maar liefst 80% van de patiënten die gevoelig zijn voor psychoses mag niet meedoen aan klinische studies naar de effectiviteit van antipsychotica. Dergelijke medicijnstudies hanteren namelijk strikte uitsluitingscriteria, waardoor enkel de minst zieke patiënten aan het onderzoek kunnen deelnemen. Denk daarbij aan mensen die weliswaar gevoelig zijn voor psychoses, maar níet…

zypadhera, clobazam, afbouwen, Psychofarmaca ,benzodiazepinen, antidepressiva, psychofarmaca, antipsychotica, medicatieoverdracht, benzodiazepines, therapietrouw, antidepressiva , vergoeding van afbouwmedicatie , antipsychotica, afbouwmedicatie, medicatie, medicijnen, vakantie, dexamfetamine, antipsychotica, afbouwpoli, psychofarmaca, afbouw, antidepressiva

11 april 2021 – Antipsychotica zijn primair gelabeld voor de behandeling van ernstige psychische aandoeningen en hebben een gedocumenteerd klinisch nut bij bepaalde neurologische aandoeningen of palliatieve zorg. Off-label gebruik van antipsychotica komt echter veel voor en neemt toe, en eerdere onderzoeken naar het gebruik van antipsychotica hebben niet specifiek gebruikers in de neurologie, palliatieve…

antipsychotica

9 maart 2021 – Een onderzoek door het Dr. Jeffrey Lieberman Psychiatrisch Instituut in de Staat New York naar een nieuwe vorm van antipsychotica laat positieve resultaten zien. Een behandeling van een combinatie van muscarinic receptor agonist (MRA) en een anticholinergicum laat een grotere vermindering van psychosesymptomen zien, vergeleken met een placebo. De studie werd gepubliceerd…

antipsychotica, gewichtstoename, onderzoek

27 februari 2021 – Dat het gebruik van antipsychotica vaak voor gewichtstoename zorgt, is al langer bekend. Maar een recente meta-analyse van ruim 400 studies hiernaar door onderzoekers van de Universiteit Maastricht wijst nu uit dat álle antipsychotica zorgen voor gewichtstoename. De wetenschappers betrokken in hun studie ook recent geïntroduceerde antipsychotica. Hun bevindingen zijn onlangs…

coronapandemie , corona, coronastress, coronacrisis

18maart 2020- Nu Corona het nieuws en onze samenleving domineert, is het belangrijk goed voor jezelf en anderen te zorgen. Zorgen voor je mentale gezondheid is net zo belangrijk als voor je fysieke gezondheid. Als je je goed voelt, helpt dat je om beter om te gaan met de uitdagingen en onzekerheid van deze tijd….

 26 juli 2017 – De vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van de Erasmus Universiteit gaat onderzoeken hoe antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking kan worden afgebouwd. Consortium De studie wordt gesubsidieerd door ZonMw en staat onder leiding van dr. Dederieke Festen (foto) van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Het onderzoek geschiedt in samenwerking met het GOUD-consortium, een samenwerkingsverband dat bestaat…

30 mei 2017 – De meeste antipsychoticagebruikers kunnen zonder of met aanzienlijk minder antipsychotica toe. ‘s-Heerenloo, locatie Willem van den Bergh te Noordwijk, heeft samen met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik ondersteunende materialen ontwikkeld voor de verantwoorde inzet van antipsychotica en het afbouwen van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag….