Aan de slag met eenzaamheid, eenzaamheid, vakantieperiode, depressiepreventie, een tegen eenzaamheid, apathie, eenzaamheid, depressie, eenzaam

28 april 2023 – Eén van de centrale maatschappelijke vraagstukken in de sociale sector is voorkomen dat mensen vereenzamen. We willen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving, zich gewaardeerd en gezien voelt èn terug kan vallen op anderen als dat nodig is. Tegelijkertijd worstelt ruim tien procent van de Nederlanders met sterke…