Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Facebooktwitterlinkedinmail

17 februari 2021 – Op 12 februari jl. lieten minister de Jonge en Staatssecretaris Blokhuis van VWS de Tweede Kamer weten dat zij 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor een “Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl”.

In deze Kamerbrief worden de Corona-onderzoeken van MIND onder haar achterban genoemd als een van de signalen die hebben geleid tot deze extra investeringen in het sociaal en mentaal welbevinden, specifiek voor kwetsbare groepen. MIND  is verheugd dat het kabinet heeft geluisterd, en hierop actie onderneemt.

In de brief worden drie ‘actielijnen’ genoemd, gericht op het welzijn voor de jeugd, het welzijn van kwetsbare groepen en een gezonde leefstijl. MIND ziet diverse mogelijkheden om bij te dragen aan de uitvoering daarvan.

1. Intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd. Hierbij zijn er  kansen voor de verdere (digitale en op termijn weer fysieke) uitrol van de MIND Young Academy, alsook de inzet van laagdrempelige hulpverlening door MIND Korrelatie met een campagne specifiek gericht op jongeren.

2. Intensivering initiatieven welzijn kwetsbare groepen. MIND wil graag extra voorzieningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid realiseren, zoals uitbreiding van de lotgenotencontactgroepen, inloopcentra en zelfregiecentra. Uit het onderzoek van MIND is gebleken dat hier veel behoefte aan is.

3. Intensivering initiatieven gezonde leefstijl. MIND wil graag meer inzet op preventie van psychische problemen, onder meer door het organiseren van een bewustwordingscampagne en het ondersteunen van bedrijven en werknemers met onze kennis en ervaring.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1803 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail