gesloten , PAAZ

22 december 2023 – De Raad van Bestuur van Laurentius heeft besloten om uiterlijk per 1 mei 2024 de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) te sluiten. Het gaat om de polikliniek psychiatrie en de opname afdeling psychiatrie. Een aantal ontwikkelingen brengt het bieden van goede psychiatrische patiëntenzorg op termijn in het gedrang. Een goede continuïteit…