Philadelphia gaat ‘regelarm’ de zorg verantwoorden

Facebooktwitterlinkedinmail

1 februari 2021  – Philadelphia gaat op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, de zorg verantwoorden aan de zorgkantoren. De Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft Philadelphia namelijk toestemming gegeven om mee te doen met het experiment Vernieuwend Verantwoorden. Met deze afspraken is men minder tijd kwijt aan de verantwoording van de zorg en verminderen de administratieve lasten.

In januari vorig jaar werd hiervoor al een convenant afgesloten met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de NZa.

Vastleggen wat ertoe doet, in plaats van wat moet
Philadelphia gaat onder de noemer ‘Regelarm Verantwoorden’ de feitelijke levering van zorg verantwoorden op basis van kwaliteit en de ervaringen en wensen van de mensen die zij ondersteunen. Daarnaast nemen ze de ervaringen van professionals mee en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Op basis van deze resultaten wordt de feitelijke levering van zorg verantwoord.
Deze nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat de gegevens inhoudelijk bijdragen aan de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de mensen die de zorg ontvangen. Philadelphia bekijkt bijvoorbeeld de mogelijkheden om het cliëntdossier te vernieuwen zodat er sprake is van een geïntegreerd geheel aan gegevens.

Daarnaast gaan ze experimenteren met de mogelijkheden om te steunen op elkaars controles. Hoe kunnen de controles van Philadelphia, de accountant en het Zorgkantoor elkaar aanvullen en hoe worden mogelijke dubbelingen voorkomen?

Meer tijd en aandacht voor daadwerkelijke zorg
De andere manier van verantwoorden heeft direct effect op de beschikbare tijd en aandacht voor de daadwerkelijke zorgtaken. Hiermee zet Philadelphia verdere stappen in het regelarm werken zodat de ruim zevenduizend medewerkers zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan de mensen die zij ondersteunen. De NZa maakt dit mede mee mogelijk door het experiment Vernieuwend Verantwoorden.

Nieuw format cliëntdossier eerste concrete stap
Een van de eerste stappen is het opstellen van een nieuw format voor het cliëntdossier. Dit format wordt opgesteld door diverse professionals binnen Philadelphia.
In het nieuwe cliëntdossier is het perspectief van de cliënt leidend. De kernvragen die worden gesteld zijn:

  • Wat moet er worden vastgelegd om goede zorg voor de cliënt te garanderen én goede informatie richting de naasten?
  • Welke gegevens zijn nodig voor een goede samenwerking tussen collega’s en organisaties?

Het nieuwe cliëntdossier vormt een van de onderleggers voor de feitelijke controle.
Voor de cliënt levert dit als voordelen op dat er een begrijpelijker dossier ligt en de begeleiders meer tijd hebben voor de zorgtaken. Voor hen betekent het minder administratie en een overzichtelijker dossier.

Stapsgewijze invoering
Philadelphia start bij zes locaties, verdeeld over de verschillende zorgkantoorregio’s, met het nieuwe format cliëntdossier. De kwaliteit wordt gemeten op basis van de pijlers: ervaren cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en kwaliteit van de bedrijfsvoering. Door monitoring en evaluatie legt de zorgorganisatie de bevindingen en leerpunten vast, waarna bij positieve ervaringen het aantal locaties geleidelijk zal worden uitgebreid.

Het andere deel van Regelarm Verantwoorden, het steunen op elkaars controles, wordt ingezet op alle locaties van Philadelphia in het werkgebied van de drie zorgkantoren.

Het uiteindelijke doel van het experiment is om te komen tot andere manieren van verantwoorden, namelijk op basis van (ervaren) kwaliteit, die bijdragen aan het leren en verbeteren in de zorg. Dit kan leiden tot betere zorg en versimpelen van de processen binnen de Philadelphia en de zorgkantoren en de regelgeving van de NZa. Het experiment loopt tot en met 2023.

Bron: philadelphia.nl

Dit bericht is 2170 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail