Wettelijke basis voorschrijven van medicatie na contact met de patiënt via internet

Facebooktwitterlinkedinmail

12 april 2023 –  Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bereidt een wetsvoorstel voor waarmee het mogelijk wordt dat zorgverleners medicijnen voorschrijven tijdens of na contact met de patiënt via internet. Dat is nu nog niet mogelijk, onder meer omdat in de wet staat dat de voorschrijver de patiënt eerst persoonlijk moet hebben ontmoet. In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, zorgt minister Kuipers er met een beleidsregel voor dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Minister Ernst Kuipers: “Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven. Dat is goed nieuws voor patiënten, en draagt ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg.”

Tijdens de COVID-19-pandemie gedoogde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het voorschrijven van medicijnen via videoconsult. Daardoor werden persoonlijke contacten voorkomen en konden aan patiënten toch geneesmiddelen worden voorgeschreven. Tijdens de pandemie is duidelijk geworden dat deze gedoogmaatregel ook na de COVID-19 pandemie in bepaalde situaties voorziet in een behoefte.

Voortbouwend op de opgedane ervaringen, ontwikkelen de beroepsorganisaties nu nadere voorwaarden om verantwoord om te gaan met het voorschrijven aan patiënten via internet, zonder dat de voorschrijver de patiënt ooit fysiek heeft ontmoet.

Om vooruitlopend op het wetsvoorstel ruimte te bieden aan verantwoord voorschrijven via internet, heeft de minister een beleidsregel vastgesteld. Voorschrijven via internet sluit ook aan bij de ambities in het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de inzet van digitale zorgtoepassingen.

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 1084 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail