NZa publiceert marktscan forensische zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

15 augustus 2017 – Het aantal instellingen voor tbs-zorg daalt in de afgelopen jaren, terwijl het aantal aanbieders dat verblijf levert in de ‘overige forensische zorg’ (via zorgzwaartepakketten) stijgt; de uitgaven aan forensische zorg tussen 2012 en 2015 zijn gedaald, vooral doordat er minder tbs-zorg en minder zorg in penitentiair psychiatrische centra werd geleverd; in de forensische zorg is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Dit zijn de belangrijkste conclusies in de marktscan forensische zorg die de NZa op 7 augustus heeft gepubliceerd.

De NZa constateert dat vooral in de lager beveiligde forensische zorg het aanbod verandert. Aanbieders stoppen en tegelijk komen er nieuwe aanbieders bij. Ook is er een verschuiving naar meer ambulante zorg en lichtere vormen van forensische zorg. Nieuwe aanbieders richten zich vooral op begeleidingszorg en zorg met een lager beveiligingsniveau. Die beweging sluit aan bij het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie om fz-cliënten te behandelen via lichtere vormen van forensische zorg. In de hoog beveiligde zorg, de tbs-klinieken, melden zich nauwelijks nieuwe aanbieders. De NZa stelt tevens vast dat zorgaanbieders wat betreft innovatie de meeste mogelijkheden zien op het gebied van andere vormen van organisatie en samenwerking met andere sectoren.

Met de marktscan heeft de NZa de kostenontwikkeling, het aanbod, de kwaliteit en de innovatie in de forensische zorg in kaart gebracht.

U kunt de marktscan downloaden via onderstaande link.

Marktscan forensische zorg 2016

Bron: vgn.nl

Dit bericht is 2915 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail