NZa: Extra inzet nodig om wachttijden terug te dringen, ook in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

16 januari 2018 – Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Wij constateren in een tussenrapportage dat op sommige terreinen vooruitgang is geboekt, maar dat op andere terreinen nog werk aan de winkel is. Het is onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben.

Te weinig mensen weten dat hun zorgverzekeraar bij te lange wachttijden desgevraagd voor hun moet bemiddelen en hen naar een andere zorgaanbieder kan doorverwijzen die wel op tijd plek heeft. Er is ook te weinig inzicht in hoe lang de wachttijden zijn bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren en wat hiervan de oorzaak is. Daarnaast zien we dat de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties om de wachttijden te verkorten nog beter kan. Het begin is gemaakt, maar er is intensieve samenwerking nodig.

We zullen ons blijven inzetten om de wachttijden korter te maken. Ook in 2018 voeren we daarom controles uit bij zorgverzekeraars, houden we meldacties voor patiënten en geven we ‘spiegelinformatie’ aan zorgverzekeraars om op die manier goede voorbeelden te delen.

Medisch-specialistische zorg
Voor een aantal specialismen in de medisch-specialistische zorg zijn de wachttijden te lang.
Zo kan de wachttijd voor een poliklinisch bezoek aan de oogarts in Noordoost-Nederland oplopen tot ruim negen weken, terwijl de norm vier weken is. We hebben hier gesprekken over gevoerd met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties en zetten dit overleg de komende maanden voort. We hebben hierin aangestuurd op het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden. Ook moeten goede initiatieven in de regio, landelijk worden gedeeld. Daarnaast hebben wij per 1 januari 2018 in onze regelgeving opgenomen dat ziekenhuizen patiënten naar de zorgverzekeraar moeten verwijzen als ze niet op tijd terecht kunnen. Wij zullen er op toezien dat dit de komende tijd ook gebeurt.

Ambulances
In de meeste regio’s kunnen ambulances niet in 95 procent van de spoedgevallen binnen de norm van 15 minuten ter plaatse zijn. In tien van deze regio’s zijn in de eerste helft van 2017 minder ambulances binnen de norm ter plaatse gekomen. In een regio is de stijging van deze zogenoemde responstijd groot. Wij doen hier samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar. In een andere regio doen wij met de IGJ onderzoek naar de financiële situatie van de Regionale Ambulancevoorziening.

Wijkverpleging
In de wijkverpleegkundige zorg hebben we mensen met een meldactie opgeroepen om hoge wachttijden voor casemanagement dementie te melden. De casemanager kan patiënten met dementie begeleiden bij het vinden van de juiste zorg. Uit de meldactie blijkt dat de wachttijden voor deze casemanager kunnen oplopen tot meer dan 6 weken. Om meer inzicht te krijgen in de wachttijden gaan wij zorgaanbieders van casemanagement dementie dit jaar verplichten om de wachttijden te publiceren. Daarnaast starten we in 2018 een meldactie om via huisartsen en ziekenhuizen meer inzicht te krijgen in de wachttijden in de wijkverpleging, waaronder casemanagement dementie.

Langdurige zorg
Eind 2017 hebben we alle zorgkantoren bezocht om te controleren wat zij doen om de wachttijden in de langdurige zorg korter te maken. Hieruit blijkt dat alle zorgkantoren verbeteringen laten zien, maar dat de verschillen tussen de zorgkantoren groot zijn. Wij zullen intensiever toezicht houden op de zorgkantoren die aan veel voorwaarden nog niet voldoen. Twee zorgkantoren die erbovenuit springen met hun aanpak hebben we gevraagd een trekkersrol te vervullen om alle zorgkantoren op het gewenste niveau te brengen.

Geestelijke gezondheidszorg
Ook de geestelijke gezondheidszorg maakt deel uit van de sectoroverstijgende aanpak van de wachttijden. We pleiten hier voor versnelling en uitbreiding van de maatregelen om de wachttijden naar beneden te krijgen. Kijk hier voor de Voortgangsrapportage wachttijden ggz

Zie ook  NZa: versnel aanpak wachttijden ggz

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2611 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail