Nuchterheid nodig in berichtgeving over psychose

Facebooktwitterlinkedinmail

24 mei 2021 – Vandaag is het de internationale Psychose Awareness Day. In de media wordt nauwelijks verteld hoe het echt zit met gevoeligheid voor psychose. De berichtgeving gaat vrijwel alleen over geweldpleging, overlast of uitzichtloos lijden. Mensen met psychosegevoeligheid voelen zich daardoor ernstig benadeeld. Dat blijkt uit een enquête die Samen Sterk zonder Stigma heeft uitgevoerd in samenwerking met Ypsilon, Anoiksis, PlusMinus en PsychoseNet. Honderden respondenten gaven ook aan hoe het anders kan.

Mensen met psychosegevoeligheid en hun naasten zien zichzelf in de media vooral terug als verwarde personen van wie je last hebt of die gevaar opleveren voor hun omgeving. In mindere mate (maar toch ook nog behoorlijk vaak) worden ze neergezet als ernstig zieke mensen, die blijvend zorg nodig hebben. De nuchtere waarheid: een crisis is meestal tijdelijk en de grote meerderheid van de mensen met psychosegevoeligheid leidt een gewoon leven, ook als de klachten nooit helemaal verdwijnen. Een kleine minderheid heeft langdurige zorg nodig. Geweld en overlast komen alleen incidenteel voor. In de media is vooral aandacht voor die incidenten, maar niet of nauwelijks voor de ‘andere kant’ van het verhaal over psychosegevoeligheid.

De berichtgeving roept bij de respondenten gevoelens op van verdriet (51%), irritatie (48%), pijn (44%), ongerustheid (38%) en boosheid (32%). De hoogste positieve score heeft ‘ontroerd’, met 9%.

Tips en suggesties 

Maar liefst 255 respondenten geven tips of suggesties voor andere berichtgeving rond mensen met psychosegevoeligheid, bijvoorbeeld meer uitleg geven over wat psychose wel en niet inhoudt (31%), graag nuchtere, evenwichtige berichtgeving in plaats van eenzijdige, opgeklopte verhalen (30%) en graag meer compassie in de berichtgeving voor mensen met een ernstige aandoening (12%).

In totaal hebben 438 mensen de online enquête ingevuld. Van hen zijn 156 zelf gevoelig voor psychose, 248 kennen iemand in hun directe omgeving en 91 werken beroepsmatig met mensen met psychosegevoeligheid. Je kon meerdere antwoorden aanvinken.

Lees het volledige onderzoeksrapport

Bron: ypsilon.org

Dit bericht is 2631 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail