Nieuwe onderzoeken over suïcidepreventie binnenkort van start

Facebooktwitterlinkedinmail

suicide, suïcidepreventie

26 juli  2016 – ZonMw honoreert 10 onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie. In deze onderzoeken staat een integrale aanpak en samenwerking rond suïcidepreventie centraal. Ook is er aandacht voor verschillende risicogroepen.

De kennis die met deze onderzoeken wordt ontwikkeld, draagt bij aan het terugdringen en voorkomen van het aantal suïcides in Nederland. Ook zal de opgedane kennis waar mogelijk worden geïmplementeerd in de praktijk.

Thema’s

De onderzoeken gaan over suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, suïcidepreventie bij mensen onder langdurige behandeling van de GGz, het doorbreken van het taboe rondom suïcide, gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, sluitende ketenzorg om uitval te voorkomen en inzet van ervaringsdeskundigen en/of naasten in preventie van suïcide. Ook is er een onderzoek gehonoreerd waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit verschillende perspectieven (ervaringsdeskundigen, algemeen publiek, praktijk, onderwijs, beleid, wetenschap) worden belicht.

Onderzoeksprioriteiten benoemd met belanghebbenden

ZonMw financiert deze onderzoeken en stimuleert dat de kennis uit de onderzoeken breed wordt verspreid en waar mogelijk geïmplementeerd in de praktijk. De onderzoeken moeten kennis opleveren die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Met medewerking van de professionals in de zorg en met beroepsgroepen buiten de zorg, wetenschappers en ervaringsdeskundigen en hun naasten en nabestaanden zijn de onderzoeksprioriteiten benoemd die gericht zijn op het terugdringen van het aantal suïcides in Nederland.

Resultaten

De projecten gaan uiterlijk 1 november 2016 van start. De looptijd van de projecten varieert tussen 18 en 48 maanden. De eerste resultaten worden halverwege 2018 verwacht.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 3215 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail