MIND en De Nederlandse ggz: los oplopend personeelstekort in de ggz duurzaam op

Facebooktwitterlinkedinmail

30 juni 2022 –  Een verder oplopend personeelstekort in de ggz dwingt de minister om de uitvoering en aansturing van de ggz onder de loep te nemen. Dat schrijven MIND en de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer. Door de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten in de ggz te verbeteren, zal de zorg beter beschikbaar en uitvoerbaar worden. Daarnaast is samenwerking met andere domeinen noodzakelijk om de schaarse capaciteit van zorgprofessionals in te zetten voor cliënten die  deze het hardst nodig hebben. Om het zorgstelsel om te buigen naar een gezondheidsstelsel, zal het nieuwe Integraal Zorgakkoord dan ook breder moeten insteken dan enkel de curatieve zorg.

Op 6 juli vindt het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg plaats. Er is nu al een tekort van 4.200 arbeidskrachten in de ggz. In 2031 zal dat aantal oplopen tot 9.300 werknemers (de jeugdzorg-branche is hierbij zelfs nog buiten beschouwing gelaten). Daarmee wordt deskundige ggz steeds meer een schaars goed. Mensen met ernstige zorgvragen moeten veel te lang wachten op passende zorg waardoor de problematiek intussen nog verder verergert en zij in crisissituaties dreigen terecht te komen. Juist mensen met ernstige of complexe aandoeningen wachten het langst; soms wel een half jaar tot een jaar. Huisartsen dreigen te bezwijken onder de overbruggingszorg. Het ziekteverzuim leidt vervolgens tot het regelmatig wisselen van zorgverleners, hetgeen het voor cliënten lastig maakt om een vertrouwensrelatie met hun zorgverlener op te bouwen.

Volgens MIND en de Nederlandse ggz moeten de cliëntstromen in de zorgketens verbeteren en beter worden gemanaged zodat de triage/instroom, doorstroom en uitstroom weer in balans komen, en er moet meer worden geïnvesteerd in mentale gezondheid en preventie.

Investeer in mentale gezondheid
Voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 riep MIND op tot een Deltaplan Mentale Gezondheid. In mei 2021 stuurde MIND de informateur hierover een brief. Ook de Nederlandse ggz riep op tot een integraal herstelplan geestelijke gezondheid. We zijn blij dat dit niet alleen is opgenomen in het Regeerakkoord, maar ook centraal staat in de aanpak ‘Mentale Gezondheid: van ons allemaal’ van de samenwerkende ministeries VWS, SZW en OCW. Zij gaan samenwerken aan preventie en signalering van mentale klachten op school, op het werk en online. De aanpak sluit naadloos aan op het Deltaplan Mentale Gezondheid van MIND en het programma MIND Us.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 3135 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail