In de zorg moet meer ruimte komen voor buurtinitiatieven

Facebooktwitterlinkedinmail

25 februari 2023 –  Hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canoy nam het initiatief tot een manifest waarin de bewindslieden Conny Helder, Karien van Gennip, en Hugo de Jonge worden opgeroepen werk van te maken van buurtinitiatieven. De vereniging  van de Nederlandse ggz ondersteunt dit en namens de vereniging tekende voorzitter Ruth Peetoom het manifest.

‘Gezond ouder worden doe je samen in de buurt’, zo start het manifest. ‘Er is veel energie in de samenleving om zorgzame gemeenschappen in te richten. Alleen zit het systeem de buurtinitiatieven voortdurend in de weg. We roepen de ministers Helder, Van Gennip en De Jonge op om de rode loper uit te rollen voor zorgzame gemeenschappen en waar nodig regels aan te passen.

’Systeem belemmert
Het manifest eindigt met dat de ondertekenaars zien dat goede initiatieven belemmerd worden door het systeem. ‘In de meeste gevallen zijn de schotten tussen de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) de grote boosdoeners. Het leidt tot naar elkaar wijzen, op elkaar wachten en van het kastje-naar-de-muur-gedrag.

’‘Waar nodig passen we de regels aan’
De ondertekenaars roepen de ministers Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport, Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op de handen ineen te slaan en de volgende boodschap luid en duidelijk te verkondigen:

“Wij Conny Helder, Karien van Gennip en Hugo de Jonge steunen lokale buurtinitiatieven die onze langdurige zorg en welzijn gaan verbeteren. Alle systeempartijen die deze initiatieven in de weg staan, mogen dat in Den Haag aan ons komen uitleggen. Waar nodig passen we de regels aan. Waarvan akte”.

Ook het manifest ondertekenen? Dat kan door naam en organisatie onder bij ‘Reacties op dit artikel’ te plaatsen op de website van Sociale vraagstukken.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 699 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail