14 februari 2017 – De crisisdienst komt steeds minder in actie voor mensen met een psychische stoornis. In 2016 gebeurde dat ongeveer 56.000 keer, terwijl dat drie jaar eerder 68.000 keer was gebeurd, een daling van 18 procent. En dat terwijl het aantal verwarde personen bij de politie juist m…

Op 24 maart hebben het ministerie van VWS, LPGGz en GGz Nl een conferentie gehouden in Soesterberg over de acute ggz. Zowel vanuit cliënten en familie als vanuit ketenpartners komen signalen binnen over ontoereikende crisiszorg en gebrek aan afstemming tussen ketenpartners in de acute ggz. Er zijn …