Het Buitenshuisproject helpt kinderen in een onveilige thuissituatie

Facebooktwitterlinkedinmail

27 februari 2024 – In Nederland wonen veel kinderen bij één of twee ouders met psychische problemen, een verslaving of verstandelijke beperking. De stress binnen deze gezinnen kan veel gevolgen hebben voor het kind. Deze kinderen nemen mantelzorgtaken op zich die niet passen bij hun leeftijd en hebben een grotere kans om in de kindertijd of op latere leeftijd fysieke, psychische, sociale en/of schoolproblemen te ontwikkelen. Gemeenten hebben ervoor te zorgen dat de jeugd veilig en gezond kan opgroeien en dat problemen bij kinderen ten gevolge van problematiek van de ouder(s) worden voorkomen.Om gemeenten en professionals in het sociaal domein en de specialistische zorg te helpen bij deze taak, ontwikkelde het Trimbos-instituut een handreiking om het Buitenshuisproject te implementeren.

Wat is het Buitenshuisproject?  
Het Buitenshuisproject is een voorbeeld van een preventieve aanpak om de stress binnen het gezin te verminderen en kinderen een kans te geven om gezond en veilig op te groeien. De kinderen die deelnemen aan het Buitenshuisproject krijgen twee jaar een passend aanbod buitenshuis: kinder- of buitenschoolse opvang, sport of huiswerkbegeleiding. Ze zijn hierdoor dus even weg uit de stressvolle gezinssituatie. Tegelijkertijd voelen ouders zich (tijdelijk) ontzorgd en dat geeft hen de mogelijkheid om aan de eigen problemen te gaan werken.

Daarnaast worden de gezinnen begeleid door een ‘linking-pin’. Dit is een professional die de verschillende partijen aan elkaar verbindt, zoals de gemeente, de opvang, school en de behandelaren van de ouder. De linking-pin én de medewerkers van de Buitenshuisproject-activiteit zijn getraind in trauma-sensitief werken en effectief communiceren met ouders. Zo kunnen ze de kinderen en ouders passende ondersteuning geven.

Het Buitenshuisproject implementeren in uw gemeente 
Het Trimbos-instituut werkte tussen 2018-2021 met verschillende pilotgemeenten samen aan de implementatie van het Buitenshuisproject in tien gemeenten. De implementatie van het Buitenshuisproject werd gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De handreiking van het Buitenshuisproject is gebaseerd op de ervaringen die het Trimbos-instituut in deze jaren opdeed met de pilotgemeenten.

Het preventie aspect van het Buitenshuisproject sluit goed aan op de kerntaken van de gemeente om zich vanuit de Jeugdwet meer in te zetten op preventieve zorg. Voor de inrichting van het Buitenshuisproject binnen de gemeente moeten er keuzes gemaakt worden, zoals de rolverdeling van de betrokken professionals of de verschillende financieringsopties. Die keuzes zijn afhankelijk van de indeling van het sociaal domein en samenwerkingsverbanden die er mogelijk al beschikbaar zijn. De handreiking helpt gemeenten bij het maken van deze keuzes.

Download de handreiking om alle informatie op een rij te zien over het implementeren van het Buitenshuisproject in uw gemeente:

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 771 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail