GGZ Nederland: Maak werk van tekorten arbeidsmarkt GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

7 december 2017 – Er is een toenemend tekort aan personeel in de Geestelijke Gezondheidszorg. Aanstaande donderdag gaat de Tweede Kamer in debat met de ministers en staatsecretaris van VWS over de arbeidsmarkt in de zorg. GGZ Nederland vraagt samen met de Federatie Opvang, RIBW Alliantie, MIND NL en P3NL aandacht voor de situatie in de GGZ.

Er zijn meerdere oorzaken voor toenemende personeelstekorten in de ggz, die ook tot verschillende knelpunten leiden. De vergrijzing slaat toe in de sector, er gaan steeds meer mensen met pensioen die onvoldoende vervangen kunnen worden door nieuwe werknemers. Veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg, leiden tot een groeiende vraag naar hbo- en academisch opgeleid personeel. En de grote administratieve lastendruk maken de sector minder aantrekkelijk om in te werken. Ook is de bekostiging er nog niet op gericht dat nieuwe beroepsgroepen, zoals ervaringsdeskundigen, volledig gefinancierd kunnen worden.

Oplossingen

GGZ Nederland ziet een aantal oplossingsrichtingen voor deze verschillende oorzaken van het hetzelfde probleem. Zo is uitbreiding van de opleidingscapaciteit nodig om in de nabije toekomst  meer academisch geschoolde professionals te krijgen. Ook is het nodig dat het Stagefonds meer middelen krijgt, zodat er meer stageplekken gecreëerd kunnen worden voor hbo-studenten. De sector moet aantrekkelijker worden om in te werken, bijvoorbeeld door de regeldruk in de ggz te verminderen. En het helpt wanneer nieuwe beroepsgroepen bekostigd kunnen worden ingezet. Samen moeten dit soort maatregelen ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende personeel is om geestelijke gezondheidszorg te bieden.

GGZ Nederland hoopt dat Tweede Kamerleden deze voorstellen tijdens het debat over de arbeidsmarkt in de zorg onder de aandacht brengen van de bewindspersonen op het ministerie van VWS. Lees meer hierover in de gezamenlijke brief van GGZ Nederland, Federatie Opvang, MIND NL, RIBW Alliantie en P3NL.

Lees hier de gezamenlijke brief van GGZ Nederland, Federatie Opvang, MIND NL, RIBW Alliantie en P3NL.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 3472 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail