GGZ-aanbieder Lentis splitst zich op in drie instellingen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 oktober 2020 – Lentis gaat ingrijpend veranderen. Dat doet de zorginstelling om de patiënten/cliënten beter te bedienen en om de wendbaarheid te vergroten, zodat het sneller kan inspelen op veranderingen in markt of maatschappij.

Beter samen vanuit zelfstandigheid
‘Beter samen vanuit zelfstandigheid’, dat is de titel van de toekomstvisie waar we het afgelopen jaar met veel medewerkers aan hebben gewerkt. Ons streven is dat Lentis GGZ, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag en Dignis op een nieuwe manier gaan samenwerken. Dat houdt in dat het concern Lentis wordt ontvlochten. Destijds was het concern een logisch antwoord op het marktdenken. Dat had toen zijn intrede in de zorg gedaan. In de afgelopen jaren heeft het marktdenken plaats gemaakt voor een focus op maatschappelijk nut en netwerkvorming.

Zelfstandig maar verbonden
Vanuit zelfstandigheid is er meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. De drie organisaties worden zelfstandige stichtingen met een eigen
bestuur en eigen toezicht. Zo ontstaan drie wendbare organisaties die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en de markt. Ze blijven echter met elkaar verbonden via
verschillende samenwerkingsverbanden.

Met elkaar en anderen voor kwetsbare doelgroepen

De nieuwe vorm van samenwerken is door inhoud gedreven en heeft onder meer tot doel om nog betere zorg te kunnen leveren aan kwetsbare doelgroepen die nu tussen wal en schip dreigen te
vallen. Denk aan demente ouderen met ernstige gedragsproblemen (snijvlak vvt/ggz) of verwarde mensen die gevaarlijk gedrag vertonen (snijvlak fz en ggz). De drie organisaties werken nu al
samen op deze snijvlakken, maar willen deze samenwerking intensiveren door vraag en aanbod op deze grensvlakken expliciet bij elkaar te brengen en vanuit een gezamenlijke visie eventuele
tekortkomingen aan te pakken.

De drie zelfstandige stichtingen gaan deze kwetsbare doelgroepen beter bedienen. Waar nodig worden krachten gebundeld en wordt geïnvesteerd in bedrijfsmatige synergie.

Netwerkvorming in de zorg

De huidige tijd vraagt om wendbare organisaties en marktdenken heeft plaats gemaakt voor een focus op maatschappelijk nut en netwerkvorming. Een netwerkorganisatie biedt ruimte voor eigen keuzes en dus maatwerk. Door op de drie onderdelen terug te gaan naar de (maatschappelijke) bedoeling kunnen we optimaal echt tot in onze haarvaten werk maken van belevingsgerichte (Dignis), herstelgerichte (Lentis GGZ) of risicogerichte zorg (Mesdag).

Bron: lentis.nl 

Dit bericht is 2949 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail