Gebruik van alcohol en tabak onder mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar blijft hoog

Facebooktwitterlinkedinmail

21 december 2022 – Hoewel in 2019 het aantal rokende mbo- en hbo-studenten van 16-18 jaar af nam, is dit in 2021 niet verder gedaald. Ook het alcoholgebruik verandert niet. Dit ligt al sinds 2015 op ongeveer hetzelfde niveau. Het aantal lachgasgebruikers is tussen 2019 en 2021 wel gedaald. Maar studenten dié lachgas gebruiken, gebruiken wel meer per keer. Dit blijkt uit de vierde meting van de middelenmonitor mbo-hbo van het Trimbos-instituut.

Aantal studenten dat rookt neemt niet meer af

Bijna de helft van de studenten van 16 tot en met 18 jaar op het mbo en hbo heeft ooit gerookt (47%), ruim een kwart (27%) heeft de afgelopen maand gerookt en ruim één op de tien (11%) rookt dagelijks. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan de voorgaande meting in 2019. Met name onder mbo-studenten wordt veel gerookt. Zo rookt op het mbo 12% van de 17-jarigen dagelijks. Op het hbo is dat 3%. Ook rookten de studenten op het mbo gemiddeld meer sigaretten per dag (5,5) dan studenten op het hbo (3,7). Ongeveer een kwart van de mbo- en hbo-studenten (26%) vindt het normaal dat leeftijdgenoten roken.

Alcoholgebruik in 2021 onverminderd hoog

Bijna acht op de tien mbo- en hbo-studenten (79%) van 16 tot en met 18 jaar heeft weleens alcohol gedronken. Twee derde (67%) heeft de afgelopen maand nog gedronken. Bijna één op de vijf (19%) studenten die de afgelopen maand alcohol dronken zegt meestal meer dan tien glazen alcohol op een ‘drink dag’ in het weekend te drinken. Het gebruik van alcohol onder mbo- en hbo-studenten is daarmee vrijwel onveranderd sinds 2015.

Het aantal studenten dat grote hoeveelheden alcohol drinkt is toegenomen Zo drinkt 23% van de 17-jarige mbo-studenten die de afgelopen maand hadden gedronken meestal meer dan tien glazen op een ‘drink dag’ in het weekend. Bij de 17-jarige hbo-studenten is dit 11%. Van de minderjarigen vindt ruim de helft het normaal dat leeftijdgenoten alcohol drinken.

Minder lachgasgebruikers, maar meer ballonnen per keer

In 2017 en 2019 piekte het gebruik van lachgas. Rond de 30% van de studenten gebruikten toen lachgas. In 2021 is het aantal studenten dat ooit in hun leven lachgas heeft gebruikt gedaald naar 20%. Het aantal studenten dat de afgelopen maand lachgas gebruikte is gedaald van 8,1% in 2019 naar 3,6% in 2021. Hoewel het áántal gebruikers tussen 2019 en 2021 is afgenomen, laten de cijfers zien dat degenen die gebruiken, in 2021 gemiddeld genomen méér gebruiken dan in 2019. In 2021 gebruikte 44% van de laatste maand gebruikers gemiddeld tien ballonnen of meer per keer, vergeleken met 24% in 2019. Met name frequent en intensief gebruik van lachgas is schadelijk. Het blijft dus belangrijk om aandacht te houden voor lachgasgebruik.

Cannabisgebruik sinds 2015 op hetzelfde niveau

Iets minder dan één derde (30%) van de 16 tot en met 18-jarige mbo- en hbo-studenten heeft ooit cannabis gebruikt. Ongeveer één op de acht (13%) deed dat in de afgelopen maand. Mbo- en hbo-studenten verschillen hierin niet. Gemiddeld wordt 1,5 joint per keer gerookt. Ruim één derde (34%) van de laatste maand gebruikers gebruikte wel eens cannabis tijdens schooltijd, bijvoorbeeld in de pauze of tijdens tussenuur. Het gebruik van cannabis is in de periode 2015-2021 vrijwel gelijk gebleven. Eén op de vijf (21%) zegt het normaal te vinden dat leeftijdgenoten cannabis gebruiken.

XTC blijft na cannabis de meest gebruikte drug

XTC is na cannabis de meest gebruikte drug onder 16 tot en met 18-jarige mbo- en hbo-studenten: 9% heeft ooit XTC gebruikt en 2,7% gebruikte XTC in de afgelopen maand. Het gebruik van XTC is in de periode 2015-2021 vrijwel onveranderd. Op de tweede plaats wat betreft gebruik ooit in het leven staat cocaïne (3,9%).

In de factsheet is verder aandacht voor stoppen met roken, het kopen van sigaretten, alcohol en cannabis. Ook zijn er cijfers over het gebruik van de waterpijp, de e-sigaret, verhitte tabak, nicotinezakjes en drugs zoals ketamine en 3-MMC.

Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het mbo en hbo 2021
Eén van de belangrijkste pijlers van het Nationaal Preventieakkoord is h…

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 958 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail