Etiket autisme van ondergeschikt belang bij peuters

Facebooktwitterlinkedinmail

8 mei 2022 – Drempels wegnemen. Dat beoogt de BEER-interventie die kan worden ingezet bij een vermoeden van autisme bij peuters. “Een diagnose is op die leeftijd lang niet direct nuttig”, verzekert Claudine Dietz. “Belangrijker is om te ontdekken wat mogelijk belemmerend is in de ontwikkeling van het kindje. Plus, in het verlengde hiervan, waar specifieke ontwikkelingsbehoeften liggen.”

Samen met Michelle Snijder verzorgt zij op donderdagochtend 12 mei een webinar over de BEER-interventie. In een interview vertelt ze waarom deze vorm van vroeghulp zo veel goeds doet bij een vermoeden van autisme.

Wat zijn mogelijke signalen van jonge kinderen die kunnen duiden op autisme?
Claudine Dietz: “Op jonge leeftijd is een eventueel autismebeeld nog niet uitgekristalliseerd”
“Vroege signalen van een ontwikkelingsstoornis worden over het algemeen zichtbaar in de eerste levensjaren. Dit geldt ook voor autisme. De meeste ouders valt het tussen het eerste en tweede jaar op dat hun kind zich anders ontwikkelt. Deze vroege kenmerken gaan bijvoorbeeld over de manier van spelen, prikkelverwerking, de belangstelling in andere kinderen of de reactie op een sociaal spelletje zoals kiekeboe of de naam.”

Waarom is het belangrijk om hier alert op te zijn?
“Een kindje met een verhoogd risico heeft andere ontwikkelingsbehoeften. Vaak zijn er vanuit de directe omgeving meer en andere voorwaarden nodig, ook wanneer geen sprake is van autisme.”

Wat is de meerwaarde van een diagnose op jonge leeftijd?
“Diagnostiek in de zin van een classificatie van autisme is lang niet altijd direct nodig en vaak ook niet de vraag van ouders. Laten we vooral kijken naar wat mogelijk belemmerend is in de ontwikkeling van het kindje op dit moment en naar de specifieke ontwikkelingsbehoeften op het gebied van spel, contact en communicatie. Te meer daar op jonge leeftijd een eventueel autismebeeld nog niet is uitgekristalliseerd. Gaandeweg het traject kan het vermoeden van autisme al dan niet bevestigd worden. Zo ja, dan kan het voor ouders steunend zijn om ook gerichtere handvatten te krijgen. Dit kan hen helpen om hun verwachtingen te kunnen bijstellen ten aanzien van de toekomst van hun kindje.”

Wat is in dit verband de meerwaarde van de BEER-interventie?
“BEER biedt ouders op een speelse, laagdrempelige manier kennis over de ontwikkeling van spel, contact, communicatie en flexibiliteit. Dit geeft hen inzicht in de specifieke ontwikkelingsbehoeften van hun kind. De meerwaarde ligt vooral in het feit dat de interventie direct kan starten wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling. BEER wordt namelijk aangeboden vanuit de eerste lijn. Ouders hoeven dus geen verwijzing te vragen naar een specialistisch kinderpsychiatrisch centrum. Het wegnemen van deze twee drempels, de diagnose en de verwijzing, kan vertraging voorkomen. Belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een vertraging van minimaal drie jaar tussen het moment dat ouders zich zorgen maken en de start van behandeling.”

Waarom raad je professionals aan het webinar bij te wonen?
“De ervaring leert dat vroege interventie de ontwikkelingskansen sterk kan vergroten. En passant verbetert veelal ook de afstemming in de relatie tussen ouder en kind. Juist daarom mag vroege signalering en interventie van een vermoeden van ontwikkelingsstoornissen veel en veel meer aandacht krijgen. Dit kan voorkomen dat ontwikkelingskansen onbenut blijven en ouder-kindrelaties, als gevolg hiervan, onnodig onder druk komen staan. Tijdens het webinar geven we professionals inspiratie om zélf een bijdrage te leveren aan de verbetering van vroegsignalering en –interventie. Grijp die kans zou ik zeggen. In anderhalf uur spijkeren we je helemaal bij.”

Ja, ik doe mee aan dit webinar >>

Bron: vakbladvroeg.nl

Dit bericht is 2415 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail