Een op de drie mantelzorgers verliest wel eens geduld

Facebooktwitterlinkedinmail

mantelzorg

15 december 2015 – Een op de drie mantelzorgers verliest wel eens geduld met de zorg voor partner, familie, bekende of buur. Bij 9 procent van de mantelzorgers kan dit leiden tot schreeuwen of ruwe behandeling van de hulpbehoevenden. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een dinsdag verschenen rapport.

In de zorg staat de hulp van het eigen netwerk op dit moment volop in de belangstelling. Wat kunnen mensen voor elkaar doen wanneer iemand vanwege gezondheidsproblemen hulp nodig heeft? En wat doen zij al?
In deze publicatie beschrijft het Sociaal Plan bureau wie er informele hulp geven. Het betreft dan mantelzorgers, mensen die elkaar bij de start van de hulp al kennen. Familie, vrienden of buren, maar ook vrijwilligers in de zorg of ondersteuning. Wat zijn hun ervaringen met het geven van hulp? Aan wie geven zij hulp, waarom doen ze dat, met wie delen zij die hulp en krijgen zij hierbij ondersteuning? En in hoeverre zijn mensen die geen informele hulp geven bereid en in staat om anderen te helpen? Op basis van een enquête onder 7000 Nederlanders beantwoorden we deze vragen.

Het geduld verliezen komt vaker voor als de mantelzorger ernstig belast is, veel taken doet of als de hulpbehoevende zich agressief gedraagt, of niet laat merken dat de hulp wordt gewaardeerd. Ook kunnen mantelzorgers de kalmte vaak niet bewaren als ze het gevoel hebben dat er niemand anders beschikbaar is voor de zorg.

Meer dan vier miljoen mensen (een derde van de volwassen Nederlanders) geven mantelzorg in ons land. Daarnaast doen bijna een miljoen mensen vrijwilligerswerk in de zorg. De meeste mantelzorgers (vijf op de zes) hebben een betaalde baan, naast hun zorgtaken.

Dit onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een vervolg op twee publicaties: Informele zorg in Nederland; een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg (juni 2013), en: Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp, dat is gebaseerd op de uitkomsten van groepsgesprekken (september 2014).

Zie ook: Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers

Bron: nu.l / scp.nl

Dit bericht is 2321 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail