Zeventien regio’s versterken samenwerking voor verkorten wachttijden ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

5 februari  2023 – Zeventien regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of een samenwerkingsverband willen voortzetten, kunnen hier naar verwachting in maart 2023 subsidie voor aanvragen.

Versneller als één van de mogelijke oplossingen
De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Het ministerie van VWS heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen. Eén van de acties die daaruit voortkwam is het inzetten van een versneller in de regio. Versnellers zijn mensen die helpen met het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd, waar dat kan, voor de ggz binnen de Treeknormen te brengen. Uiteindelijk zorgt dat voor betere en snellere zorg voor mensen die dat nodig hebben. In 2020 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Ook regio’s zelf zijn enthousiast. Lees hier meer over hun ervaring.

Subsidie voor het inzetten van een versneller
In juli 2022 is het ZonMw-programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg gestart om de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers te stimuleren. Er zijn met dat doel 2 subsidierondes afgerond:

  • Startsubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een nieuwe samenwerking willen opzetten.
  • Uitvoeringssubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden.

Ggz-instellingen konden een subsidieaanvraag indienen namens betrokken partijen uit regio’s die de treeknorm (ruim) overschrijden. Voor regio’s die ook een samenwerkingsverband willen opzetten of voortzetten, staat de subsidieoproep nogmaals open vanaf maart 2023.

Welke regio’s gaan starten met een versneller?

Regio Naam project Type subsidie
Midden-Limburg Opzet en formalisering brede ketensamenwerking in Midden Limburg Startsubsidie
Arnhem -AchterhoekArnhem -Achterhoek Regioaanpak toegankelijkheid ggz Arnhem-Achterhoek Startsubsidie
Zwolle Onderzoek en opzet naar een samenwerkingsverband als basis voor een centraal aanmeldpunt in regio Zwolle voor mensen met mentale klachten. Startsubsidie
Noord Limburg Verbreding en formalisering ketensamenwerking Noord-Limburg Startsubsidie
Kennemerland Versneller wachtlijstproblematiek Zuid Kennemerland Startsubsidie
Drenthe Opzetten lokale transfertafels in de Drentse gemeenten Uitvoeringssubsidie
Zuid Limburg Taskforce wachttijden Uitvoeringssubsidie
Flevoland Regio breed gestructureerde Instroom in de GGZ Uitvoeringssubsidie
Midden-IJsel Optimaliseren transfermechanisme GGZ regio Midden Ijssel Uitvoeringssubsidie
Groningen Regionale Taskforce Wachttijden GGZ Groningen Uitvoeringssubsidie
Zuidoost Brabant Samenwerkingsverband Samen Verder Uitvoeringssubsidie
Arnhem subregio1 Centraal Aanmeldpunt regio Arnhem Uitvoeringssubsidie
Nijmegen Screenings– en toeleidingspunt regio Nijmegen Uitvoeringssubsidie
Noord Oost Brabant subregio 1 Professionaliseren Transfertafel regio ’s Hertogenbosch Uitvoeringssubsidie
Utrecht Een impuls aan de door- en uitstroom in de regio Utrecht: van instellingsaanpak naar netwerkaanpak door middel van visievorming, data analyse en samenwerkafspraken Uitvoeringssubsidie
Apeldoorn/Zuthpen Weg met de wachtlijst! Een veelkoppige ambitie Uitvoeringssubsidie
Rotterdam-Rijnmond Doorontwikkeling Transfermechanisme Rotterdam – Rijnmond Uitvoeringssubsidie

Planning subsidieoproepen voor inzet Versnellers
De subsidierondes voor het inzetten van een versneller in de regio binnen het huidige programma worden herhaaldelijk opengesteld. De eerste zal, naar verwachting, opengesteld worden in maart 2023. Het programmateam staat klaar om vragen rondom het indienen van een subsidie te beantwoorden. Daarnaast opent binnenkort een subsidieoproep voor een evaluatietraject van het programma.

Meer informatie
Heb je vragen over het indienen van een subsidie? Neem contact op met het programmateam via versnellersggz@zonmw.nl

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 1228 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail