Weer minder separaties bij GGZ Friesland

Facebooktwitterlinkedinmail

separeercel-isoleercel, separaties

21 oktober 2016 – In zes jaar tijd is GGZ Friesland erin geslaagd het aantal uren dat patiënten worden gesepareerd met 30 procent terug te dringen, zo meldt de Leeuwarder Courant. Volgens directeur behandelzaken Jos Keizer slaagt GGZ Friesland er goed in om ,,drang en dwang’’ te beperken. ,,We investeren zowel in methodieken als in betere behandel- en verblijfsruimten en dat beleid werpt zijn vruchten af.’

Zo min mogelijk en zo kort mogelijk. In de geestelijke gezondheidszorg wordt het isoleren van patiënten als een uiterste middel gezien dat in het verleden veel te vaak en te gemakkelijk werd toegepast.

Minder opnamen

In 2015 daalde het aantal separaties met 11 procent. Keizer is daar extra trots op ,,omdat we ook in een tijdsgewricht leven waarin meer mensen door excessief gebruik van drugs en alcohol met complexe en moeilijk behandelbare stoornissen te kampen hebben’’.

,,Het voorkomen van separeren staat hoog in het vaandel en sluit aan op een andere ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg, namelijk meer ambulante behandeling en minder opnamen. We hebben de afgelopen jaren de klinische capaciteit met honderd bedden verminderd.’’

Om de kleine, maar lastige groep patiënten bij wie separeren soms onvermijdelijk is beter te kunnen helpen, wil GGZ Friesland naar één kliniek voor HIC-zorg (High Intensive Care) in Friesland. Nu zijn dat er nog twee, in Heerenveen en Leeuwarden. ,,Het streven is om Heerenveen te sluiten en alleen nog in het Jelgerhuis in Leeuwarden plek te bieden. Eind dit jaar hopen we de plannen rond te hebben, daarna moet de financiering nog rond komen.’’

Geen eenzame opsluiting

Separeren is overigens allang niet hetzelfde als eenzame opsluiting in een kale, nare isoleercel, licht Keizer toe. ,,De zorg voor de patiënt gaat gewoon door, moet doelmatig en veilig zijn en – in elk geval na afloop – tot tevredenheid stemmen bij de betrokkene.’’

Er is altijd mogelijkheid om contact te hebben, zegt keizer. ,,Fysiek of via een communicatiesysteem. Verder wordt getracht goede afspraken te maken tussen behandelaar en patiënt, wordt de familie betrokken en respecteren we de persoonlijke levenssfeer.’’

Veiligheidsmaatregel

Helemaal zonder het middel van de separatie zal het nooit gaan in de geestelijke gezondheidszorg. Keizer: ,,Een deel van de mensen met wie wij te maken krijgen kan op enig moment gevaar veroorzaken voor zichzelf en/of anderen. Separatie is dan ook een veiligheidsmaatregel, geen behandelmethode.’’

Het terugdringen van separeren is al jaren overheidsbeleid. Het ministerie van Volksgezondheid laat de inspectie geregeld onderzoeken hoe de stand van zaken is. Daarbij gelden de normen dat GGZ-instellingen aan preventie moeten doen en dat separatie in ieder geval geen eenzame opsluiting mag betekenen. Als het middel langdurig wordt toegepast moeten instellingen verplicht deskundigen van buiten consulteren. Verder geldt een strenge registratieplicht.

Bron: lc.nl

Dit bericht is 3804 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail