Zelfdoding bij jongeren actief terugdringen

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorg, depressie, suïcide

29 september 2016 – Storm Zuid Oost. Dat is de titel van het project voor depressie- en suïcidepreventie in Peelregio/Helmond dat na de zomer op 24 scholen voor voortgezet onderwijs van start gaat. Aanleiding voor deze nieuwe, unieke integrale aanpak voor jongeren is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere zelfdodingen onder jongeren in deze regio. 

Om jongeren mentaal weerbaarder te maken hebben GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, gemeenten en de VO scholen in de regio de handen ineengeslagen, en met expertise van het Trimbos-instituut en andere partijen in het regionale netwerk een plan voor de komende vier jaar uitgewerkt. Tevens vindt grootschalig onderzoek op de effectiviteit van deze integrale aanpak plaats.

Depressie
Sinds 2010 is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Ook in de Peelregio is sprake van een stijging. Depressie is één van de grote risicofactoren als het gaat om zelfdoding. Depressies worden bij jongeren echter vaak niet herkend en dus ook niet behandeld. Met de nieuwe integrale aanpak willen gemeenten, onderwijs en netwerkpartners uit het sociaal domein via een geïntegreerde aanpak het aantal suïcides bij jongeren terugdringen.

De aanpak is daarom ingebed in de lokale ondersteuningsstructuur en speelt zich vooral af op en rondom de school en richt zich op leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs en hun ouders. De reden hiervoor is dat depressieve gevoelens (en de gedachten aan) zelfdoding vooral een stijging laten zien bij jongeren vanaf 14 jaar.

Preventieprogramma
Omdat er een sterke samenhang bestaat tussen depressie en suïcidaliteit, zijn in het preventieprogramma activiteiten opgenomen waarin deze samenhang naar voren komt. Het bestaat uit vier onderdelen waaronder een vaardigheidstraining voor mentoren, een (klassikaal) mental health programma voor jongeren, vroegtijdige signalering van stemmingsklachten bij jongeren en een weerbaarheidsprogramma voor risicojongeren.

GGZ Oost Brabant is net als het Trimbos-instituut gespecialiseerd in deze aanpak, die sinds drie jaar succesvol wordt ingezet in de Regio Oss in nauwe samenwerking met vo-scholen. Verder is aandacht nodig voor het verder professionaliseren van de hulpverlening en het versterken van de samenwerking onderling. Dit wordt uitgewerkt in de regio-brede aanpak.

Organisatie
De coördinatie, organisatie en uitvoering van het preventieplan ligt bij de GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en de samenwerkende schoolbesturen. Het intellectuele eigendom van de integrale aanpak ligt bij het Trimbos-instituut. De aanpak wordt vanaf oktober 2016 gedurende vier achtereenvolgende schooljaren uitgevoerd en onderzocht.

Meer informatie 
GGZ Oost Brabant:
Vivian Viguurs, 06-10551130
E-mail JTM.Viguurs@ggzoostbrabant.nl

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 4781 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail