Week van de Psychiatrie in het teken van Betekenisvol Meedoen

Facebooktwitterlinkedinmail

19 maart 2021 – De landelijke Week van de Psychiatrie wordt zowel online als offline gehouden van 22 tot en met 27 maart en heeft als thema Betekenisvol meedoen. Het (opnieuw) zin vinden en betekenis geven aan je leven kost inspanning en energie. Dit vraagt om eigen regie. Hoe vind je de kracht en wie of wat kan je daarbij helpen? In de week van de Psychiatrie gaan we tijdens verschillende activiteiten en bijeenkomsten hierover in gesprek met elkaar en tonen we diverse voorbeelden.

Ruim 4 op de 10 mensen krijgen ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen. De vraag om betekenisvol te kunnen of mogen meedoen ontstaat vaak als de focus verschuift van genezen naar herstel van iemands kwaliteit van leven. De vraag wordt extra relevant wanneer mensen als gevolg van hun psychische beperking bijvoorbeeld hun werk en/of hun inkomen verliezen of moeite hebben om sociale relaties in stand te houden.

Kwaliteit van leven even belangrijk als kwaliteit van zorg

Tijdens de week komen mensen aan het woord die vertellen over hun ervaringen met betekenisvol meedoen. Met hun ervaring inspireren zij anderen. Hoe mooi deze verhalen ook zijn, er zijn ook situaties waarin mensen oplopen tegen grenzen van lokaal en/of landelijk beleid. In de Week van de Psychiatrie gaan we hierover ook met bestuurders in gesprek. Wat kunnen en willen zij bijdragen aan betekenisvol meedoen? Hoe belangrijk is dit voor mensen om wie het gaat, en voor de samenleving als geheel?

Speciale website met informatie over activiteiten
Tijdens de week van 22 tot en met 27 maart vinden er talloze lokale, regionale en landelijke activiteiten plaats. Vanuit instellingen, professionals, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. Deze zijn allemaal te vinden op de website www.weekvandepsychiatrie.nl. De landelijke afsluiting is op 27 maart in Sittard. Vanwege corona worden veel bijeenkomsten online aangeboden en zijn daarmee voor een groot publiek toegankelijk.

Rijke historie
De Week van de Psychiatrie is een initiatief van professionals en cliënten in de ggz en wordt sinds dit jaar mogelijk gemaakt door MIND. De Dag van de Psychiatrie (inmiddels omgedoopt tot Week) is sinds de jaren zestig een jaarlijks terugkerend evenement. Aanvankelijk had de Week een meer actiegericht karakter, maar nog steeds streeft de organisatie naar humane benadering, gelijkwaardigheid in de ggz en het voorkómen van onnodig lijden. Elk jaar agendeert de Week van de Psychiatrie een thema dat door cliënten belangrijk wordt gevonden, maar nog onvoldoende belicht wordt in de zorg en steun aan cliënten.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2534 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail