Webinar Inclusieve wijken 6 september – waarom dit een thema is voor de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

26 augustus 2022 – Op 6 september 2022 van 16.00 – 17.00 uur is de webinar Inclusieve wijken. Waarom is dit een thema voor de ggz? Veel cliënten komen totaal maatschappelijk geruïneerd bij de psychiater. Hoe zorg je nu dat deze mensen in de wijk eerder worden opgemerkt waardoor het niet zover komt?

Ardan Miedema, psychiater bij GGZ Noord Holland Noord: “Ik ben als psychiater erg veel bezig met maatschappelijk herstel. Als we dat kunnen terugdringen dan moeten we dat ook als ggz doen. We kunnen zeggen, dit is jouw domein en dit is mijn systeem maar dan komen we er niet. Wat werkt nu echt in die sociale inclusie, dat weten we nu nog niet.” Ga naar het vraagstuk door Ardan Miedema.

Voor wie
In dit webinar nodigen we de deelnemers aan het leernetwerk en andere belangstellenden nadrukkelijk uit om met een partnerorganisatie deel te nemen. Denk aan een gemeente, een woningcorporatie of een huisarts. Laat het een partner zijn die je (als eerste) nodig hebt voor dit thema of waarmee je al stappen aan het zetten bent.

Als je geen lid bent van dit leernetwerk: meld je aan voor dit webinar.

Doel
Inspireren van ggz-instellingen, gemeenten en andere maatschappelijke partners om over je eigen domein heen te kijken en samen te werken aan inclusieve wijken. Door dit samen met een partnerorganisatie te doen beogen we een vliegwielwerking te creëren en deelnemers aan te zetten om in de nabespreking van dit webinar tot nieuwe stappen te komen.

Programma

  1. Het vraagstuk: vanuit de praktijk van Ardan Miedema, psychiater GGZ NHN
  2. Strategisch samenwerken in Tilburg: Inclusieve wijken vraagt om domeindoorbrekende samenwerking tussen wonen, zorg en welzijnspartners. Hoe kom je nu tot vernieuwende werkwijzen waarbij de leefwereld van de mensen centraal staat en er ook echt verschil wordt gemaakt? MOM Tilburg is een strategisch samenwerkingsverband dat zoekt naar die blijvende andere samenwerking in de wijken en buurten.
  3. Gebied verkennen door GGzE: Hoe ga je als ggz-instelling gebiedsgericht werken? Je zult het gebied eerst eens moeten verkennen. Welke cultuur, sleutelfiguren en problematieken en initiatieven ontmoet je dan? Op welke manieren kun je aansluiten bij al bestaande ecosystemen in het gebied? Aan welke tafel neem je zitting? Hoe kun je bijdragen? Jeroen Meijer (projectleider) van GGzE doet de transitiemethodiek ‘Ecosystemen’ uit de doeken.
  4. Panelgesprek over wat eenieder te doen staat: met Jack van der Kruis (gemeente Eindhoven en ggz-vriendelijke gemeente), Jeroen Meijer (GGzE), Ralf Embrechts (MOM Tilburg) en reacties van deelnemers.

Achtergrond
De subgroep inclusieve wijken van het leernetwerk Zorg verlenen in de wijk verzorgt dit webinar. Het leernetwerk is een activiteit van het waardenetwerk Volwaardig burgerschap van de Nederlandse ggz en is bedoeld voor partijen die samen werken in de wijk met mensen en hun naasten die kampen met ernstige psychische aandoeningen.

Vanuit het waardenetwerk Volwaardig burgerschap dragen we actief bij aan de landelijke coalitie Actieagenda Wonen, op het thema ‘leefbare en vitale wijken’. Zie voor meer informatie het digitale magazine met ‘Zo doen we dat!’- voorbeelden. Een van de programma’s waarmee de coalitie samenwerkt is het programma Thuis voor Iedereen.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1485 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail