Wat is mentale gezondheid?

Facebooktwitterlinkedinmail

27 januari 2023 – Er worden verschillende termen gebruikt voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid, zoals ‘psychische gezondheid’, ‘mentaal welbevinden’ of ‘emotionele problemen’. Het Trimbos-instituut en het RIVM stelden met een diverse groep sleutelfiguren daarom een bruikbare en eenduidige definitie op van mentale gezondheid.

Onderzoekers, beleidsmakers, zorgverleners en burgers gebruiken vaak de term ‘mentale gezondheid’. Maar wat verstaan wij eigenlijk hieronder? Verschillen in opvattingen over wat er nu precies mee bedoeld wordt, zorgt voor ingewikkelde discussies en onduidelijkheid bij de beleidsvorming. Hierdoor is het lastig voor bijvoorbeeld beleidsmakers en zorgverleners om met beleid, preventie en zorg goed aan te kunnen sluiten bij wat er nodig is.

Delphistudie

Een eenduidige definitie van mentale gezondheid was hard nodig. Daarom is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met verschillende sleutelfiguren een Delphistudie uitgevoerd. Het doel van deze studie was om tot overeenstemming (consensus) te komen over een bruikbare definitie en de bouwstenen van mentale gezondheid.

Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. Door de antwoorden van alle experts (anoniem) samen te vatten en terug te koppelen naar de deelnemers wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen.  Download het achtergronddocument

In het kort laat de definitie zich als volgt samenvatten: mentale gezondheid is de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen en hoe je omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen in de samenleving dit ervaren.

 Lees meer over de volledige definitie

Bron: trimbos.nl 

 

Dit bericht is 2307 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail