7 december 2017 – Pubers met autisme hebben baat bij een speciale training op gebied van seksualiteit en relaties. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog dr. Kirsten Visser van het ErasmusMC. Hormonen De puberteit is ook voor jongeren zonder autisme een lastige periode. Het veranderende lichaam, gierende hormonen, de eerste verliefdheden en daarmee gepaard gaande…

7 april 2017- De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft op basis van onderzoek naar suïcidaliteit en preventie van zelfmoord een educatieve training ontwikkeld voor medewerkers van scholen en GGZ-instellingen. De training helpt professionals om suïcidaliteit onder jongeren eerder te herkennen en te voorkomen en bestaat uit online modules en een vragenlijst. 113zelfmoordpreventie gebruikt o.a. deze modules…