21 november 2018 –  Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten de sociale uitsluiting van kwetsbare jongeren en ontdekten dat zij misschien positief terugkijken op de jaren van zorg, maar vanwege hun zorgverleden toch stigmatisering en uitsluiting ervaren. Het vinden van een baan, het ontwikkelen van stabiele sociale relaties en geaccepteerd worden door de samenleving…