seksueel geweld, geweld in jeugdzorg, jeugdtrauma, traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

5 juni 2020 – Basisscholen gaan per 8 juni weer volledig open en middelbare scholen openen geleidelijk. Dit is fijn voor alle kinderen en jongeren voor wie een veilige thuissituatie niet vanzelfsprekend is. Tijdens de intelligente lockdown werd duidelijk dat de anonieme vraag om hulp, rondom seksualiteit en seksueel misbruik, sterk toenam. Niet alleen bij…