onbegrepen gedrag, actieprogramma grip op onbegrip, zonmw, RAPID RESPONDER

4 mei 2021 – Mensen in een psychisch kwetsbare situatie die onbegrepen gedrag vertonen, eindigen vaak in een politiecel. Onbevredigend voor politie en hulpverleners, maar vooral nodeloos traumatiserend voor de persoon zelf. Als antwoord op dit probleem ontwikkelden betrokken organisaties in Friesland de Rapid Responder GGZ (RR-GGZ). Het team koerst op de-escalatie van de situatie…

20 december 2018 – Mensen met verward gedrag worden in principe niet meer door de politie vervoerd. Het uitgangspunt is dat zorgorganisaties gezamenlijk voor passend vervoer zorgen. In Friesland gaan ze nóg verder: als het even kan wordt daar zelfs helemáál niet vervoerd, maar helpen sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in een speciale bus mensen ter plekke….